CKB zorgt voor veilige en kwalitatieve warmtenetten

Geplaatst op 13-07-2023 door Stichting Warmtenetwerk

De Stichting Certificatieregeling kabelinfrastructuur en buizenlegbedrijven (CKB) zorgt ervoor dat bij de aanleg van warmtenetten veiligheid en kwaliteit gewaarborgd zijn. Het is belangrijk een kwalitatief goed netwerk aan te leggen zodat deze kabel- en leidingverbindingen langer dan dertig jaar in de grond blijven functioneren. De regeling biedt grote voordelen voor opdrachtgevers en opdrachtnemers doordat de vigerende wet- en regelgeving in de regeling opgenomen is.  

 

“Laten we vakmanschap niet uit het oog verliezen, dat moet gewaardeerd worden.” Daarom is het volgens Jochen Tulp, voorzitter van Stichting CKB, belangrijk dat bij de aanleg van warmtenetten bedrijven werken die gecertificeerd zijn volgens de Certificatieregeling kabelinfrastructuur en buizenlegbedrijven (CKB). “Het gaat hier om kapitale netwerken die voor meer dan dertig jaar de grond in gaan, dus kwaliteit is echt wel belangrijk.”

 

Pakket van eisen
De CKB is in 1998 opgezet voor certificatie van kabelleg- en buizenlegbedrijven in de aardgas-, warmtedistributie-, drinkwater-, energie- en informatiesector. Om certificering van CKB te krijgen, moeten bedrijven aan een pakket van eisen voldoen. Tulp: “De ISO 9001 is verplicht en een VCA- of ISO 45001- certificaat. Daarnaast moeten de bedrijven voldoen aan opleidingseisen voor hun werknemers. Ook onderaannemers moeten voldoen aan deze eisen. Dat betekent dat alle monteurs die de werkzaamheden uitvoeren een vakinhoudelijke opleiding moeten hebben gehad.”

 

Voordelen
CKB biedt voor de deelnemende bedrijven een aantal voordelen, benadrukt Tulp. “Bedrijven moeten voldoen aan een bepaald normniveau en worden daar een keer in de drie jaar op getoetst en daarnaast krijgen ze ook eens in de drie jaar een bedrijfsaudit. Door het certificaat toont het bedrijf aan te beschikken over de juiste vakkrachten en procedures om werkzaamheden uit te voeren conform de eisen van de netwerkbeheerders. Door het certificaat voldoe je automatisch aan een aantal standaard selectiecriteria.“

 

Niet verplicht
Het is niet zo dat bedrijven die geen certificering hebben, geen werkzaamheden mogen verrichten aan warmtenetten, zegt Tulp. “Maar de meeste netwerkbedrijven eisen het wel bij het aanbesteden van hun projecten. Dat geldt ook voor water- en energiebedrijven. Zij zien dat veiligheid en kwaliteit hand in gaan en vragen daarom om deze certificering.” Wettelijk is dit niet vastgelegd, legt Tulp uit. “Maar de netwerkbedrijven en andere opdrachtgevers moeten wel aan bepaalde normen voldoen. Als zij bedrijven inhuren die voldoen aan de CKB, hebben ze aan alle eisen voldaan en hebben ze er ook geen omkijken meer naar.”

 

Kwaliteitsborging
Ook bij de aanleg van warmtenetten, is het voor opdrachtgevers handig als bedrijven voldoen aan de CKB, legt Tulp uit. “Bij de aanleg van warmtenetten is voor het lassen bijvoorbeeld de ISO-norm 3834 vereist. Die is al vastgelegd in de CKB. Wij zorgen ervoor dat aan de juiste normering en certificering voldaan en getoetst wordt, zodat de opdrachtgever daar niet meer naar hoeft te kijken.” Tulp gelooft wel dat de meeste bedrijven die aan warmtenetten werken hun zaken voor elkaar hebben. “Maar als ze CKB geregeld hebben, is het ook daadwerkelijk geborgd. De aanleg van warmtenetten is essentieel. Het is een kapitaal netwerk in de grond waarbij mogelijke storingen grote gevolgen hebben. Dan is het beter als daar kwaliteitsgaranties bij afgegeven worden.”

 

Bepaalde mate van kwaliteit en veiligheid
De meeste bedrijven die werken aan warmtenetten zijn al CKB-gecertificeerd, weet Tulp. “Maar veel installatiebedrijven, die bijvoorbeeld de stijgleidingen aanleggen, hebben deze certificering nog niet. De CKB geeft toch een zekere waarborg, maar de opdrachtgevers durven het vaak niet aan de installatiebedrijven te vragen, omdat ze bang zijn dat die het als een kostendrijver zien. En je moet natuurlijk niet doorslaan, maar een bepaalde mate van kwaliteit en veiligheid is bij dit soort installaties toch wel gewenst. De leidingen ligger er toch voor dertig jaar, dan kun je beter zorgen dat het ook goed en veilig aangelegd is.”

Auteur:
Stichting Warmtenetwerk

Lees ook onze andere berichten