Coöperatie selecteert partner voor warmtenet Wageningen

Geplaatst op 03-02-2021 door Stichting Warmtenetwerk

Coöperatie Warmtenet Oost-Wageningen heeft uit 14 partijen één partij geselecteerd om samen de optimale techniek en businesscase te bepalen voor de Benedenbuurt. Belangrijkste selectiecriteria waren de bereidheid om samen te werken met de bewonerscoöperatie en risicodragend deel te nemen in het hele traject van ontwerp tot realisatie.

 

“Het ontwerp voor de businesscase is nogal een uitdaging. Want we willen dat bewoners niet meer gaan betalen en het moet CO2-reductie opleveren.” Wanka Lelieveld van coöperatie Warmtenet Oost-Wageningen (WOW) legt uit dat het aanleggen van een warmtenet in een bestaande wijk niet over rozen gaat. De coöperatie is opgericht in 2018 met als doel om een warmtenet te realiseren in de Wageningse Benedenbuurt. In augustus 2020 is de zoektocht naar een partner voor de warmtelevering begonnen. WOW heeft na een uitgebreid proces gekozen voor de warmtebedrijven Kelvin en Greenspread voor de realisatie van een WKO-systeem.

 

Goede businesscase
Voorlopig zijn de plannen voor het warmtenet gebaseerd op een WKO gecombineerd met een centrale warmtepomp en gasketels als back-up. Die moeten zorgen voor een aanvoertemperatuur van ongeveer 70 graden voor de bestaande woningen in Wageningen. Lelieveld vertelt dat het nog best lastig is om te komen tot een goede businesscase op basis van deze aanvoertemperatuur. “De bedoeling is om samen met de partners te komen tot optimalisatie van het warmtenet. Zo willen we kijken of we de temperatuur omlaag kunnen brengen en of we de bron kunnen regenereren. Misschien kunnen we ook andere typen warmtepompen gebruiken of opslag toepassen. Daarnaast is het in de nabije toekomst misschien mogelijk aan te sluiten op een warmtenet dat gevoed wordt met restwarmte van papierfabriek Parenco in Renkum.”

 

Geen definitieve keuze
Want hoe het warmtenet voor de Benedenbuurt er precies uit komt te zien, is nog niet vastgelegd, legt Lelieveld uit. “We hebben nog geen definitieve keuze gemaakt, omdat we eerst willen bepalen wat de meest optimale techniek is.” Dit wil WOW samen met Kelvin en Greenspread uit gaan zoeken, legt Lelieveld uit. “We hebben nu een partner gekozen. Voor ons was het belangrijk dat deze zowel de risico’s als het eigenaarschap wilde delen. Dat bleek nog niet voor alle commerciële partijen vanzelfsprekend. Die wilden de risico’s zo klein mogelijk houden.”

 

Ervaring met coöperaties
Deze samenwerking met een commerciële partij die de coöperatie serieus neemt, was uiteindelijk een van de belangrijkste selectiecriteria, licht Lelieveld toe. “Wij zoeken echt een partij die samen met ons het systeem wil optimaliseren van bron tot en met afleverset. Al deze onderdelen staan nauw met elkaar in verbinding. Maar we willen ook dat als bewoners isoleren dat ze daarvan kunnen profiteren zonder dat de leverancier begint te mopperen. En we zoeken specifiek een partij die ervaring heeft met coöperaties. Een partij die dat niet als gedoe ervaart en de coöperatie op afstand zet.”

 

Geen ultieme winnaar
WOW ging bij deze selectie niet over een nacht ijs, verzekert Lelieveld. “We zijn begonnen met veertien partijen, vervolgens hebben we zeven partijen geselecteerd en daar zijn uiteindelijk Kelvin en Greenspread uitgekomen. Maar ook zij zijn nog niet de ultieme winnaar, omdat we de vragen rondom de businesscase en de governance eerst nog op papier moeten zetten. Hoe gaan we ons tot elkaar verhouden en welke rol is er voor ons? We gaan zoveel mogelijk samen afspraken maken hierover. Kelvin en Greenspread hebben genoeg vertrouwen om risicodragend deel te nemen. De haken en ogen gaan we samen uitwerken en niet als een probleem zien.”

 

Toekomst onduidelijk
Wat er in de toekomst gaat gebeuren, is nog niet duidelijk, weet Lelieveld. “Wat kunnen we bijvoorbeeld met PVT of elektrisch vervoer en moeten we niet iets met koeling? Dat kunnen we nu allemaal nog niet overzien, maar we willen niet bij voorbaat dingen uitsluiten.” Samen met Kelvin en Greenspread kunnen deze opties volgens Lelieveld bekeken worden. “Wij kijken wat er in de wijk speelt en mogelijk is en de vakspecialisten leveren hun eigen bijdrage. We willen echt voorkomen dat we een fuik inzwemmen waarmee we ons beperken. Daarom is het bijvoorbeeld belangrijk dat we niet een te zwaar gedimensioneerd systeem neerzetten.”

 

Invloed en zeggingskracht
Duidelijk is dat WOW invloed en zeggingskracht wil over wat er in de wijk gebeurt. Lelieveld: “We kunnen als coöperatie aan het stuur zitten, maar het systeem moet ook rendabel zijn. Als bewoners bijvoorbeeld gaan isoleren, kunnen we dat met de leverancier overleggen en zorgen dat er meer woningen aangesloten worden. Dat willen we echt gezamenlijk doen.” Het kan nog wel even duren voor de eerste spade de grond in gaat, denkt Lelieveld. “We moeten eerst een businesscase en een techniek kiezen. Vervolgens moeten we een bewonerspropositie maken en handtekeningen ophalen. Als we weten hoeveel mensen mee willen doen, kunnen we de businesscase detailleren. Als blijkt dat die bijvoorbeeld niet haalbaar is, moeten we terug naar de tekentafel. Als alles goed gaat, kunnen we misschien in het voorjaar van 2022 beginnen met de eerste werkzaamheden.”

 

 

Op de foto:

  1. Deelnemers startoverleg coöperatie WOW
  2. Overleg coöperatie WOW
Auteur:
Joop van Vlerken

Lees ook onze andere berichten