ECW publiceert database transitievisie warmte

Geplaatst op 10-11-2022 door Stichting Warmtenetwerk

Het Expertisecentrum Warmte (ECW) heeft de database transitievisie warmte gepubliceerd. Deze geeft inzicht in de beoogde acties in een gemeente volgens haar transitievisie warmte (tvw). De database tvw 2022 is op verzoek van de Uitvoeringstafel Klimaatakkoord Gebouwde Omgeving ontwikkeld. De gegevens zijn verzameld door het Expertise Centrum Warmte, het PBL en 11 advies- en ingenieursbureaus, die betrokken waren bij het opstellen van veel tvw’s voor gemeenten. Ook hebben meerdere studenten van de Universiteit Utrecht hierbij geholpen.

 

Voor de database is van alle beschikbare tvw’s (tot en met oktober 2022) van Nederlandse gemeenten informatie gestructureerd en vastgelegd. Welke informatie dit moest zijn, is mede bepaald door een betrokken klantgroep. Hierin zaten onder andere Netbeheer Nederland, Techniek Nederland en TNO. De database geeft onder meer inzicht op de start- en eindjaren voor het realiseren van geplande acties. Dit in combinatie met de energiebronnen en technieken welke de gemeente wil inzetten volgens haar tvw. Je krijgt hierdoor een eerste beeld hoe een gemeente deze grote opgave wil aanpakken.

 

Aanvullingen
De database wordt nog aangevuld met de eind 2022 vastgestelde transitievisies warmte. Daarnaast worden visualisaties gemaakt voor de gemeentelijke plannen in heel Nederland. De feedback van gemeenten wordt ook nog verwerkt in de database die later nog uitgebreid wordt.

 

Meer informatie:

Ga naar de website van ECW voor meer informatie.

Lees ook onze andere berichten