Energielijst EIA uitgebreid met CO2-opslag en warmtenetten

Geplaatst op 18-09-2023 door Stichting Warmtenetwerk

De Energielijst van de regeling Energie-investeringsaftrek (EIA) voor energiezuinige investeringen is uitgebreid. Ondernemers kunnen ook belastingvoordeel krijgen voor bepaalde investeringen in de glastuinbouw, warmte- en/of koudenetten en CO2-afvang voor permanente opslag. Dit geldt ook met terugwerkende kracht voor deze investeringen gedaan vanaf 1 januari tot en met 4 september 2023. Ondernemers kunnen deze investeringen melden tot en met 4 december 2023.

 

De Energielijst is de basis van de EIA-regeling. Op de lijst staan verschillende innovatieve, energiebesparende en duurzame energietechnieken. Investeert een ondernemer in 2023 in een energietechniek op deze lijst? Dan kan hij energie-investeringsaftrek aanvragen. De ondernemer kan dan 45,5% van de investeringskosten aftrekken van de winst. En betaalt op die manier minder belasting.

 

Voor welke investeringen geldt de uitbreiding?
De aanvullingen van de Energielijst 2023 gelden voor:

  • Investeringen in de glastuinbouw waarvoor ook subsidie vanuit de regeling Energie-efficiëntie Glastuinbouw (EG) is gegeven. Volgens de op 28 december 2022 gepubliceerde regeling konden bedrijven geen gebruik meer maken van energie-investeringsaftrek voor investeringen waarvoor EG-subsidie was gegeven. Dat is nu wel weer mogelijk.

  • Investeringen in warmte- en/of koudenetten. Vorig jaar werd besloten om warmte- en/of koudenetten uit de regeling te schrappen. Dit besluit is genomen in de veronderstelling dat deze warmteinfrastructuur op andere wijzen voldoende financieel gestimuleerd wordt, onder andere via de Warmtenetten Investeringssubsidie (WIS). Nu blijkt dat stimulering vanuit de energie-investeringsaftrek naast deze nieuwe subsidie nog steeds noodzakelijk is voor een succesvolle overgang van fossiele brandstoffen naar duurzame energie.

  • Investeringen in CO2-afvang voor permanente opslag. De regeling Stimulering Duurzame Energieproductie en Klimaattransitie (SDE++) ondersteunt niet alle investeringen in deze techniek. Daarom blijft financiële stimulering vanuit de energie-investeringsaftrek ook voor deze techniek noodzakelijk.

 

Energielijst
De Energielijst 2023 is dus tussentijds aangepast op bovenstaande investeringen. De Energielijst wordt normaalgesproken ieder jaar aangepast. Er komen bedrijfsmiddelen bij, er gaan bedrijfsmiddelen vanaf. Ook worden soms technische eisen aangepast. Zoals gewoonlijk verwacht Rijkdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) eind december de Energielijst voor 2024.

 

Over de EIA-regeling
Al meer dan 25 jaar is de EIA een stevige financiële prikkel voor Nederlandse ondernemingen. Met de EIA wil de overheid energiezuinige investeringen stimuleren en een drijfveer zijn voor energiebesparing, CO2-vermindering en het toepassen van duurzame energie.

 

Bron: RVO

Lees ook onze andere berichten