Gemeenten willen invloed op type warmtebedrijf

Geplaatst op 25-03-2021 door Stichting Warmtenetwerk

Gemeenten willen invloed op wat voor warmtebedrijf de warmtevoorziening op zich neemt binnen de gemeentegrenzen. Met name willen zij kunnen beïnvloeden of dit een publiek of commercieel bedrijf is. Dit blijkt uit berichtgeving van Energeia naar aanleiding van uitspraken van de Utrechtse wethouder Lot van Hooijdonk. Deze mogelijkheid is in het voorstel voor de Wet collectieve warmtevoorziening niet opgenomen.

 

Gemeenten willen volgens Van Hooijdonk zelf kunnen bepalen of zij in zee gaan met een warmtebedrijf waarin bijvoorbeeld publieke spelers zoals netbeheerders een rol spelen. Dit zou volgens Europese mededingingsregels niet mogen, omdat andere partijen op deze manier worden benadeeld. Maar volgens Van Hooijdonk zit deze beperking een voortvarende start van de warmtetransitie in de weg. Volgens de VNG leeft de wens van Van Hooijdonk om te sturen op het type warmtebedrijf wel bij sommige gemeenten maar niet bij alle.

 

Nieuwe wet
De Wet collectieve warmtevoorziening regelt de aanleg van warmtenetten. In de nieuwe wet krijgen gemeenten de mogelijkheid om een warmtebedrijf aan te wijzen. In de praktijk is dit vaak een privaat bedrijf. Sommige gemeenten willen graag meer mogelijkheden, zodat ook publieke bedrijven zoals netbeheerders de mogelijkheid krijgen om een warmtenet te beheren. In het huidige wetsvoorstel zijn warmtebedrijven nog verantwoordelijk voor de gehele keten van warmtelevering van bron tot levering voor een bepaalde periode.

Bron: Energeia

 

Auteur:
Stichting Warmtenetwerk

Lees ook onze andere berichten