Gijs de Man blikt terug op 15 jaar Stichting Warmtenetwerk

Geplaatst op 13-02-2024 door Stichting Warmtenetwerk

Als een van de medeoprichters en oud-voorzitter van Stichting Warmtenetwerk blikt Gijs de Man terug op het vijftienjarig bestaan van het netwerk. Bij hem overheerst een positief gevoel en goede herinneringen aan de Studiereizen naar het buitenland en de aangename en eerlijke gesprekken tijdens de verschillende events. Daarnaast waardeert hij de inhoudelijke bijdrage van Stichting Warmtenetwerk aan het publieke debat zonder dat er een keiharde lobby gevoerd wordt. Het maakt Stichting Warmtenetwerk anders dan een branchevereniging, ook omdat in het netwerk de hele keten vertegenwoordigd is.

 

“Er werd wel gesproken over energie, met name over elektriciteit en gas, maar nooit over warmte. Daarom is Stichting Warmtenetwerk in 2008 opgericht.” Gijs de Man was nauw bij de oprichting van Stichting Warmtenetwerk betrokken en was de eerste 10 jaar voorzitter. Inmiddels is hij gepensioneerd na een lange carrière in de warmtebranche. “Warmte kwam nauwelijks aan bod in de toen bestaande brancheverenigingen voor energie, dus besloten we zelf een stichting op te zetten. Het werd een netwerk dat anders is dan een branchevereniging, al was het maar omdat bij ons de hele keten vertegenwoordigd is, dus van warmteleverancier en adviseur, tot lokale overheid en aannemer.”

 

Presentatie van het manifest 2020: 200 x 2 in 2010 in Nieuwspoort.

Geen harde lobby
Het doel van Stichting Warmtenetwerk was dan ook niet om een harde lobby te voeren, legt De Man uit. “We zijn echt een netwerk begonnen met als doelstelling om kennis te verspreiden en inspirerende voorbeelden te laten zien. Daarnaast was het  natuurlijk belangrijk de politiek wijzen op de potentie van warmte. Dat hebben we bijvoorbeeld gedaan met het manifest 2020: 2 x 200 dat we in 2010 in Nieuwspoort presenteerden.” Daarna volgden nog meer manifesten en rapporten die de potentie van warmte onder de aandacht brachten bij politiek en publiek, zoals het inspirerende boek “Warmte in Nederland”. Daarnaast geeft het Warmtenet Trendrapport 2021 nog een prachtig overzicht van de stand van zaken van de branche en alle ontwikkelingen. Volgens De Man past de vorm van een netwerk de stichting als een handschoen. “Stichting Warmtenetwerk kan dan wel geen harde positie innemen, maar we kunnen wel op basis van feiten laten zien hoe het echt zit. Dat betekent dat we niet alleen de juichverhalen vertellen, maar dat er ook ruimte is voor eerlijkheid.”

 

Studiereizen
Met veel plezier denkt hij terug aan de buitenlandse Studiereizen van Stichting Warmtenetwerk. “Ik heb vele reizen meegemaakt, altijd met maximaal 50 personen, meer mensen passen er niet in een bus. En je ziet in het buitenland, zoals Denemarken, Duitsland en Zweden, hoe belangrijk warmte daar is. Je hebt het dan over 50 tot 60% van de warmtevoorziening voor woningen, terwijl dit in Nederland maar 7% is. Het gaat tijdens de reizen veel over de inhoud, er worden goede verhalen verteld en er wordt veel over doorgepraat in de bus. Ik merkte bij alle deelnemers aan de Studiereizen enthousiasme over het product warmte en daarnaast werd er veel gedacht over hoe we dat in Nederland verder konden krijgen. Dan helpt het dat alle partijen in de keten aanwezig zijn.”

 

Studiereis Dresden in 2012.

 

Meer nadruk op duurzaamheid
De geschiedenis van Stichting Warmtenetwerk hangt nauw samen met de naam Klaas de Jong, zegt De Man. “Hij was mede-initiatiefnemer en zeker in de eerste jaren deed hij heel veel. Zo schreef hij het hele Warmtenetwerk-magazine vol en organiseerde hij de reizen. Zonder Klaas was Stichting Warmtenetwerk niet wat het nu is.” Wat is de belangrijkste verandering van de afgelopen 15 jaar? De Man: “Er is steeds meer nadruk komen te liggen op duurzame bronnen en op het aardgasvrij maken van wijken. Daarnaast wordt er meer gedaan om de efficiëntie te verbeteren en zo de kosten laag te houden. Allerlei technische en financiële innovaties hebben ervoor gezorgd dat warmtenetten met de tijd meegaan.”

 

Wet collectieve warmte
De Man is nog actief als adviseur van bijvoorbeeld gemeenten. Hij houdt de ontwikkelingen op het gebied van wetgeving nauwlettend in de gaten. “De Wet collectieve warmte laat erg lang op zich wachten en geeft veel onzekerheid, maar nu ligt er een voorstel. De eigenaar van het warmtebedrijf is wat mij betreft helemaal niet belangrijk, maar nu is nadrukkelijk gekozen voor een publiek meerderheidsbelang. Dat is gedaan vanwege het draagvlak van warmtenetten, maar ik maak me wel zorgen of dit niet gaat leiden tot vertraging.”

 

Gijs de Man met Diederik Samsom in een panel tijdens een van de congressen.

 

Positief gevoel
Nog altijd krijgt De Man een positief gevoel als hij aan Stichting Warmtenetwerk denkt. “Ik denk aan de vele congressen en bijeenkomsten met mensen die elkaar kennen en waar het vaak over de inhoud gaat. Er wordt bovendien in alle eerlijkheid over dingen gepraat en je kunt er makkelijk netwerken. Dat leidt tot een positieve sfeer en wordt versterkt door de mooie dingen die je met elkaar mag doen. Het mag dan maar om 7% van de woningen gaan, maar het is wel een belangrijke 7%.”

 

Kleine branche, betrokken mensen
Dat de warmtebranche in Nederland niet zo groot is, zorgt ervoor dat de mensen die betrokken zijn elkaar bijna allemaal kennen, zegt De Man. “In onze omgeving gaat het voor 100% over warmtenetten, terwijl we normaal altijd in de minderheid zijn. Het is een kleiner onderdeel van het totale energiesysteem en Stichting Warmtenetwerk beslaat de hele keten van bron tot klant. Ik heb de mensen binnen het netwerk leren kennen als mensen met een hart voor duurzaamheid. Bovendien blijven de meeste mensen lang actief in de sector. Als je er iets mee hebt, blijf je.”

Auteur:
Joop van Vlerken

Lees ook onze andere berichten