Haarlem staat borg voor lening zonnewarmtenet

Geplaatst op 04-10-2021 door Stichting Warmtenetwerk

Het college van B&W van de gemeente Haarlem heeft besloten borg te staan voor een lening van maximaal 7 miljoen euro van de Bank Nederlandse Gemeenten aan het binnenkort op te richten wijkenergiebedrijf Ramplaankwartier. “Met de garantstelling van de gemeente is de businesscase haalbaar en kan het ZonneWarmteNet Ramplaankwartier worden gerealiseerd”, aldus het college.

 

“We zijn hier ontzettend blij mee”, zegt Eelco Fortuijn van het SpaarGas-team, de voorloper van het op te richten wijkenergiebedrijf. “Dit is natuurlijk een enorme mijlpaal.” Fortuijn benadrukt echter wel dat er nog een aantal hordes te nemen is voordat de eerste schop daadwerkelijk de grond in kan.

Het Ramplaankwartier is een buurt in de Haarlemse wijk Duinwijk aan de westzijde van Haarlem. De buurt had in 2019 2.775 inwoners en bestaat uit 1.150 huishoudens. 16% van de woningen betreft woningcorporatiebezit. De meeste woningen in de buurt zijn gebouwd tussen 1920 en 1960. De woningen in de buurt zijn over het algemeen matig geïsoleerd. Meer dan de helft van de woningen heeft een energielabel van F of slechter. 

 

Gasnet intact
Het betreft een lokaal energiesysteem met een lagetemperatuurwarmtenet dat primair gevoed wordt door PVT-panelen. Overschotten van in de zomer opgewekte warmte worden opgeslagen in de wko. In de winter wordt de warmte uit de wko benut en met individuele warmtepompen in de woningen opgewaardeerd tot de benodigde temperatuur. Het gasnet blijft overigens gewoon intact: weghalen zou onnodig duur zijn en sowieso is het nu nog niet mogelijk gebruikers te dwingen van het gas af te gaan, zegt Fortuijn.

Woningen die aansluiten op het energiesysteem moeten wel worden geïsoleerd. Daarbij is het uitgangspunt dat de warmtevraag voor ruimteverwarming na isoleren maximaal 70 kWh/m2 mag bedragen. Volgens het college van B&W is de oplossing op te schalen tot meer dan 5.000 woningen. “Dit draagt bij aan de ambitie Haarlem aardgasvrij in 2040.” 

 

Goedkoopste optie
Uit de ‘Second opinion businesscase warmte Ramplaankwartier’ die in augustus door adviesbureau Fakton Energy werd gepubliceerd, blijkt dat het ZonneWarmteNet bewezen de goedkoopste aardgasvrije oplossing is. “Voor kleine woningen met een laag verbruik wordt het ZonneWarmteNet mogelijk duurder dan niets doen, maar voor gemiddelde woningen en grote woningen met een groot verbruik blijft het ZonneWarmteNet de meest voordelige oplossing”, aldus de auteurs in het rapport. Met de garantstelling in de achterzak kan het wijkenergiebBedrijf Ramplaankwartier begin 2022 beginnen met het uitschrijven van aanbestedingen. 

Het wijkenergiebedrijf Raamplaankwartier en de gemeente zullen zich nu richten tot het Rijk, met een aanvraag van 4 miljoen euro vanuit het subsidieprogramma Aardgasvrije Wijken (PAW). Die aanvraag zal begin november gedaan worden en in het eerste kwartaal van 2022 zullen de partijen weten of hun aanvraag gehonoreerd wordt. 

 

Subsidies noodzakelijk
Volgens het college vergroot de garantstelling voor de lening van Bank Nederlandse Gemeenten de kans dat de PAW-subsidie ook daadwerkelijk wordt toegekend. Mogelijk zijn er nog meer subsidiemogelijkheden; de gemeente kijkt ook naar een LIFE-subsidie van de Europese Unie en het nationaal groeifonds. In de businesscase is ook rekening gehouden met het beschikbaar komen van ISDE-subsidies voor isolatie, PVT-panelen, warmtepompen en aansluiting op het warmtenet.   

Volgens Fortuijn is het geld (in totaal dus 11 miljoen euro) voldoende voor de aanleg van de wko en tenminste de helft van de 1.150 woningen. “Het mooie is dat bewoners ook ervoor kunnen kiezen om eerst te gaan isoleren, of eerst een PVT-systeem met hybride warmtepomp te nemen en dan pas over een paar jaar te besluiten om de aardgasaansluiting te laten verwijderen. Het warmtenet is modulair.”

De garantstelling is nog aan een aantal voorwaarden verbonden: zo moet er een minimaal aantal deelnemers zijn, het aanbestedingsresultaat moet goed zijn en het project moet een vrijstelling krijgen van staatssteun. 

 

Op de foto:

– Ramplaankwartier van bovenaf. (Foto: Copyright Dirk Kruyder 2021)

Auteur:
Tijdo van der Zee

Lees ook onze andere berichten