Online event 7 oktober: Handvatten en nieuwe tools voor de warmtesector

Geplaatst op 15-09-2021 door Stichting Warmtenetwerk

Lancering unieke Warmteprojectentool! De tool biedt inzicht en overzicht van alle warmtenetten in Nederland. Tevens volop aandacht voor het nieuwe onderzoek van TwijnstraGudde. Dit biedt praktisch toepasbare kennis voor gemeenten voor het besluitvormingsproces inzake warmtenetten. Dit event is in tegenstelling tot eerdere berichten een online event. U kunt vanuit uw thuislocatie of werkplek dit event online via Webinargeek volgen. Bekijk het programma hieronder.

 

De bijeenkomst is speciaal bedoeld voor ambtenaren die nadenken over of bezig zijn met een warmtenet in hun gemeente. Uiteraard zijn andere enthousiaste geïnteresseerden uit de warmtebranche meer dan welkom!

 

Eind 2021 moeten alle gemeenten in Nederland een Transitievisie Warmte hebben opgesteld. Stichting Warmtenetwerk merkt dat er veel vragen leven over het proces om te komen tot een collectieve aanpak, zoals een warmtenet. Veel gemeenten zoeken nog naar hun rol, keuzes die hiermee samenhangen en hoe ze samen met de omgeving het beste vorm kunnen geven aan de warmtetransitie. Stichting Warmtenetwerk heeft TwynstraGudde gevraagd onderzoek te doen naar de processtappen die je als gemeente kunt nemen om te komen tot een warmtenet. Hiervoor is een bureaustudie uitgevoerd en zijn 10 gemeenten in Nederland geïnterviewd die ervaring hebben opgedaan met het opzetten van een warmtenet. De bevindingen zijn verwerkt in een whitepaper en een inspiratieplaat.

Tijdens het eerste gedeelte van de bijeenkomst worden de resultaten uit het whitepaper en de inspiratieplaat gedeeld en gaan we graag met u in gesprek over wat u vindt van deze resultaten. We lichten het proces toe dat doorlopen kan worden om te komen tot deze besluitvorming.

We gaan in op vragen als welke ervaringen zijn er al opgedaan met het opzetten van warmtenetten in Nederland? Hoe richt je het proces in om te komen tot het besluit voor een warmtenet? Welke rol kun je als gemeente hierin innemen?

 

Lancering Warmteprojectentool
Het tweede gedeelte van deze interessante middag presenteren we dé warmteprojectentool van Nederland. Stichting Warmtenetwerk ontwikkelde deze tool in samenwerking met Talent voor Transitie. Met de warmteprojectentool bieden we de markt inzicht in alle relevante data van warmteprojecten in Nederland. Daarnaast kan de tool gebruikt worden voor het uitwisselen van verhalen binnen Stichting Warmtenetwerk en daarbuiten! We zien dat warmteprojecten en initiatieven tegen diverse problemen aanlopen. Men probeert hierbij vaak ‘het wiel opnieuw uit te vinden’, waardoor veel kostbare tijd en energie verloren gaat. Op 7 oktober lanceren wij onder toeziend oog van u en de warmtebranche deze unieke tool!

 

Programma

13.30 uur         Start livestream en programma deel 1

15.00 uur         Korte break

15.30 uur         Start livestream en programma deel 2

16.30 uur         Einde programma

 

Online event
Het event vindt plaats in het Chassé Theater in Breda. De locatie van het theater is: Claudius Prinsenlaan 8 in Breda.

Voor meer informatie over de locatie, de routebeschrijving en parkeren verwijzen wij u naar de volgende link. Neemt u online deel? Dan ontvangt u enkele dagen voor het event de inloginstructies.

 

Voorwaarden en kosten voor dit evenement
Deelname aan dit online evenement is gratis voor leden van Stichting Warmtenetwerk, niet-leden betalen een bijdrage van € 150,- excl. BTW. U kunt zich aanmelden voor de bijeenkomst via deze link.

Wij hopen u op 7 oktober online te verwelkomen!

Auteur:
Stichting Warmtenetwerk

Lees ook onze andere berichten