Info en capaciteit grootste uitdagingen voor warmtenet

Geplaatst op 06-06-2019 door Stichting Warmtenetwerk

Aedes houdt op 18 juni in Utrecht, exclusief voor de leden van Aedes, een kennissessie over de warmteplannen en de Regionale Energiestrategie (RES). Eén van de sprekers is Charlie Kock, zelfstandig energieadviseur uit Flevoland. “Afstemming van informatie en capaciteit voor de uitvoering zijn de grootste uitdagingen voor de energietransitie, met name voor warmtenetten. Kleinschaligheid blijkt het meest effectief”, tipt hij alvast.


Volgens het inschrijfformulier op Aedes’ website roept de energietransitie veel vragen bij organisaties op. “Solitair verduurzamingplannen maken is onverstandig”, schrijft de koepel. Charlie Kock, meer dan acht jaar als procesmanager bij projecten van corporaties betrokken, kan dat enkel beamen. “Om de energietransitie te doen slagen, is adequate informatie nodig”, vertelt hij. “Dat vereist veel overleg en samenwerking tussen gemeenten, provincies, netbedrijven, leveranciers en corporaties. Dat maakt het ook gecompliceerd. Tijdens de kennissessie leg ik uit dat corporaties niet nog eens tien jaar op de laatste technologie hoeven te wachten maar nu al aan de slag kunnen gaan.”


Toekomstgericht
Waar we welke warmtebron straks gaan gebruiken en hoe de vervanging van de aardgasinfrastructuur er dan uitziet, is volgens de energie- en communicatiedeskundige de grootste puzzel. “Soms is het moeilijk om van het eigen standpunt af te stappen, voor de gemeenten, corporaties, netbeheerders en leveranciers. Uiteindelijk draait het om de bewoners, die moeten zonder meerkosten kunnen wonen of dat uitgelegd krijgen. Nu is het nog zo dat een slimme meter vrijwillig is, straks moeten we van het aardgas af en worden we verplicht andere bronnen te gebruiken. Huidige keuzes moeten bovendien toekomstige mogelijkheden niet uitsluiten. Ook spelen ventilatie en isolatie een belangrijke rol in de verduurzaming, een verguisd thema dat volgens mij in de warmtetransitie vaak onderbelicht blijft. Immers: bijna 1/3 van de energie in woningen en complexen lekt op deze manier weg”, aldus Kock.


Spanning
Op hoger niveau ziet Kock allerhande uitdagingen voor de warmtetransitie opdoemen. De energieadviseur: “Bijna driekwart van alle energie in de gebouwde omgeving gaat naar verwarming. Netbeheerders kunnen de vraag naar aansluitingen in de buitengebieden niet langer meer bijbenen terwijl ze daarop al jaren voorbereid hadden kunnen zijn. Dat maakt de inpassing van duurzame stroom des te moeilijker. Iets vergelijkbaars zie je bij de gasinfrastructuur. Ook die kan het tempo niet bijbenen. Om het gasnet te behouden, ontwikkelen ze aardgasvrije alternatieven als groen gas en waterstof. Grootschalig kan je die duurzame energievormen niet uitrollen. Je dient de warmtetransitie wijk voor wijk te plannen, vaak met maatwerk. Kleinschalig blijkt het meest effectief.”

 

BIM voor RO
Volgens de procesmanager betekent die complexiteit juist dat corporaties, ontwikkelaars en particulieren aan de slag moeten. “Informatie over de staat en leeftijd van woningen en wijken zou je op RO schaal in een BIM model kunnen stoppen. De ene informatielaag kan je dan over de andere schuiven. Tijdens deze sessie ga ik dieper in op samenwerking, capaciteit bij de gemeenten en de bouwsector, en de mogelijkheden tot sturing voor warmtenetten.”

Aanmelden voor de kennissessie kan via:  https://evenementen.aedes.nl/meeting/143/kennissessie-gemeentelijke-warmtevisie-res/about

 

 

Auteur:
Tseard Zoethout

Lees ook onze andere berichten