Kijkje in de keuken bij twee warmtenetten

Geplaatst op 04-04-2023 door Stichting Warmtenetwerk

De urgentie van het verduurzamen van bedrijventerreinen werd duidelijk tijdens het eerste deel van de webinarreeks ‘Verduurzaming en renovatie van bedrijventerreinen’ van TKI Urban Energy. Bedrijven hebben behoefte  aan eigen verduurzamingstrajecten en belangen van leden van bedrijvenkringen moeten goed geborgd worden. Tijdens de tweede editie stond collectieve warmte en koude centraal: wat zijn de kansen en belemmeringen die komen kijken bij het toepassen hiervan en welke innovaties zijn beschikbaar?

 

Robert Jan van Egmond van TKI Urban Energy vertelde tijdens het webinar: “Je kunt minder makkelijk rekenen aan warmte versus elektriciteit. Vergelijk het met bijvoorbeeld de opbrengst van een zonnepaneel, daar kun je berekeningen op toepassen zoals bijvoorbeeld de hoek en de ligging. Daarnaast kan elektriciteit aan het net geleverd worden en bij warmte moet je het leveren lokaal organiseren. Ook wordt er ontzettend veel warmte en koude verspild op bedrijventerreinen.” Volgens van Egmond ligt de grote uitdaging dan ook bij het lokaal met elkaar warmte uitwisselen en het organiseren daarvan.

 

Verschil aanpak nieuwbouw en renovatie
Om verduurzamingsslagen te maken op bedrijventerreinen is onder andere het programma verduurzaming bedrijventerreinen (PVB Nederland) interessant. Dit programma begeleidt ondernemers vanuit regionale organisaties, met als uitgangspunt dat zij zelf in staat worden gesteld om de verduurzaming aan te pakken. PVB Nederland verzamelt kansen en knelpunten en gaat hier met de juiste partijen mee aan de slag. De aanpak voor nieuwbouw en renovatie verschilt nogal. Hierover zei Van Egmond: “Vooral in greenfieldsituaties waar een bedrijventerrein kán komen, is het belangrijk om vanaf het startschot de goede dingen te doen. Bijvoorbeeld door een warmtenet te realiseren. In bestaande situaties duurt het lang voordat ondernemers een natuurlijk moment hebben om het bedrijf om te bouwen en restwarmte af te geven of het verwarmingssysteem op het collectieve net aan te sluiten. Dat is een moeizaam proces, maar door de gestegen energieprijzen wordt de incentive om over te stappen naar duurzame energievoorziening groter.” Daarom moeten we volgens hem ondernemers inspireren met praktijkcasussen.

 

Praktijkvoorbeeld Hengelo
In Hengelo worden reststromen van warmte continu hergebruikt, zowel binnen bedrijven als erbuiten, vertelden Jan Breedveld van Firan en Steven MacLean van Ennatuurlijk. Breedveld: “Gemeente Hengelo is in 2007 gestart met een warmtenet dat kleinschalig georganiseerd was en deed onderzoek om het net verder te brengen naar een volgende fase. Nobian, destijds Akzo Nobel, had een enorme hoeveelheid restwarmte beschikbaar en werd op dat moment in het kanaal geloosd. Deze warmte kon beter worden ingezet om het warmtenet een stap voorwaarts te brengen. Daarnaast werd toenadering gezocht met de markt en we zijn vanuit Firan en Ennatuurlijk gezamenlijk ingestapt en twee bedrijven opgestart Warmtenetwerk Hengelo en Warmtebedrijf Hengelo.”

Lees meer over dit project in het artikel van Duurzaam Gebouwd.

 

Duurzame bedrijventerreinen Zaltbommel
Het tweede voorbeeld, dat in het webinar aan bod kwam, betrof twee bedrijven die elkaars warmte gaan inzetten. “Individueel kunnen ze zichzelf warm en koel houden, maar door het aan elkaar door te geven bespaar je een heleboel energie en creëer je een collectief”, gaf Van Egmond hierover aan. Rimmert van Luyn van Hitachi Vantara maakt onderdeel uit van deze groep ondernemers in Zaltbommel en wist meer: “In 2016 richtten we de coöperatie duurzame bedrijventerreinen Zaltbommel op. Katalysator hiervoor was de ambitie van een aantal ondernemers om energieneutraal en -onafhankelijk te opereren.”

De coöperatie zag kansen in het maken van de warmtekoppeling tussen het nieuw te vestigen distributiecentrum van DHL en buurman Hitachi. Om ervoor te zorgen dat het plan om warmte uit te wisselen werkelijkheid werd, zorgde DHL ervoor dat de pijpleidingen alvast in de grond terechtkwamen. In de zomer van 2022 is deze verbinding live gegaan, nu wordt er ingezet op het aansluiten van steeds meer bedrijven.

Lees meer over dit project in het artikel van Duurzaam Gebouwd.

 

U kunt het webinar terugkijken via deze link.

 

Inschrijven volgende editie
Op 22 juni vindt een live-event plaats over de verduurzaming van bedrijventerreinen. Ook tijdens die editie krijg je weer een schat aan informatie over dit belangrijke onderwerp.

 

Bron: Duurzaam Gebouwd

Lees ook onze andere berichten