Kleinschalig warmtenet voor appartementenbouw en woonwijk

Geplaatst op 23-02-2022 door Stichting Warmtenetwerk

Een nieuw appartementengebouw in Biddinghuizen voor IJsselland Ontwikkeling krijgt een Geohita warmtebron. Dit is een kleinschalig warmtenet waarbij de 15 wooneenheden vanuit één bron worden verwarmd.

 

“Zouden we collectieve systemen kunnen bedenken die minder ruimte vragen dan individuele, duurzaam zijn, geen lawaai maken en waarbij de bewoners zich geen zorgen hoeven te maken over grote vervangingsinvesteringen?” Op zoek naar een alternatief voor de individuele lucht-waterwarmtepomp ging Jetze Kempenaar in 2017 met nog drie compagnons aan de slag. Met Geohita als resultaat. ‘Ontzorgen in warmte’ is het motto. Inmiddels staan er acht projecten op de kaart, allen in Flevoland. Operationeel danwel in uitvoering. “Flevoland leent zich voor open bronnen, vanwege voldoende grondwaterlagen. Dat weten we, omdat heel veel boeren bronnen boren en de debieten langjarig erg hoog zijn”, zegt Kempenaar. “In principe is het systeem geschikt voor heel Noord- en West-Nederland.” 

 

Openbronsysteem
Geohita is een openbronsysteem. Er wordt voor een project één bron op een centrale plek geboord. In het geval van een appartementencomplex is de technische ruimte in het gebouw. Bij grondgebonden woningbouw fungeert een schuurtje in een van de tuinen als technische ruimte voor de hele wijk..  

Geohita haalt grondwater met een temperatuur van circa 11 graden uit een diepliggende, watervoerende grondlaag. De warmtewisselaar trekt daar 3 à 4 graden uit. Kempenaar: “Hetzelfde water wordt teruggepompt, maar dan een paar graden koeler. We gebruiken geen chemicaliën.”

 

Comfortabel
In de technische ruimte staan twee warmtepompen in cascade opgesteld en een buffervat van 1000 tot 2000 liter, afhankelijk van het project. De aanvoertemperatuur voor de wooneenheden is 40 graden. Via een leidingsysteem wordt het water naar de appartementen/woningen gebracht. In de afgifteset wordt de warmte overgedragen aan de vloerverwarming en via een warmtewisselaar aan de warmwatervoorziening. Een elektrische doorstromer maakt er warm tapwater van 60 graden van.  

“Mooie techniek, goede COP, comfortabel voor de bewoner”, stelt Kempenaar. “Doordat we water aanvoeren op 40 graden, kunnen we efficiënt warmte leveren. In de twee jaar sinds de eerste systemen draaien, hebben we nog nooit een klacht gehad dat het debiet te laag was. We adviseren er soms wel een close-in boiler bij.” Verder biedt Geohita ook koeling aan via een separaat leidingnet.

 

Exploitant
GeoHita exploiteert als ESCo de bron en het warmtenet. De prijs voor warmte is voor de bewoners all-in, inclusief beheer en onderhoud. De recente prijsstijgingen buiten beschouwing gelaten, komt dat volgens Kempenaar normaliter op ongeveer 80 tot 100 euro per maand voor de bewoner. Dat is exclusief elektriciteit. De doorstromer is ook van de bewoner. 

 

Regelgeving
“Wij geloven in de potentie van kleinschalige warmtenetten”, zegt de initiatiefnemer. “Ze zijn schaalbaar en daardoor goed in te passen.” Geohita heeft niettemin net als andere aanbieders van kleinschalige oplossingen met soms knellende regelgeving te maken. Specifieke verordeningen van provincies, verschillen in leges bij gemeenten. En ook de nieuwe rekenmethode voor de energieprestatie – de NTA8800 – zorgde voor een hobbel. “We wekken 40 graden collectief op en verwarmen dan individueel door voor tapwater naar 60 graden toe. Dat is niet als mogelijkheid erkend in de NTA8800. We hebben daarom een gelijkwaardigheidsverklaring moeten aanvragen en verkregen op ons systeem.”

Auteur:
Paul Diersen

Lees ook onze andere berichten