Ledenblog: Warmtewet 2, bent u al voorbereid?

Geplaatst op 26-10-2020 door Stichting Warmtenetwerk

De komende jaren staan er grote veranderingen op stapel in ‘warmte-land’. De grootste is misschien wel de aankomende ‘Wet collectieve warmtevoorziening’, ook wel Warmtewet 2.

 

De Warmtewet 2 zal de huidige Warmtewet vervangen en verandert de regelgeving op het gebied van warmte(netten) ingrijpend. Inwerkingtreding van de Warmtewet 2 is voorzien op 1 januari 2022 en op 22 juni van dit jaar is de consultatieversie gepubliceerd. Duidelijk is dat onder meer de marktordening, de positie van decentrale overheden (vooral gemeenten, maar ook provincies!), warmtebedrijven en de ACM, de tariefregulering en de regels op het gebied van duurzaamheid wezenlijk gaan wijzigen.

Hoewel 1 januari 2022 nog wel even lijkt te duren, is in veel gevallen ruim daarvoor al actie nodig. Zo zijn gemeenten al druk aan de slag met de eerste stap in het besluitvormingstraject, namelijk de transitievisie warmte. En door het overgangsrecht van de Warmtewet 2 kunnen eventuele uitbreidingen van warmtenetten voorafgaand aan inwerkingtreding van de wet grote gevolgen hebben voor de warmtekavels die onder de Warmtewet 2 (kunnen) worden aangewezen.

 

Digitaal boek

Hoewel de Warmtewet 2 ervoor zorgt dat de ‘warmteregelgeving’ nu veel meer gecentreerd wordt, blijkt de nieuwe systematiek niet onmiddellijk op alle punten even eenvoudig te doorgronden. Zoals hiervoor al omschreven, zijn de gevolgen van de inwerkingtreding van deze Warmtewet 2 daarbij groot (ook al vóór inwerkingtreding!). Wij schreven het digitale boekje ‘Warmtewet 2: de consultatieversie in kort bestek’. Hierin wordt de consultatieversie van de Warmtewet 2 uitgelegd aan de hand van zes thema’s:

 

  1. Het besluitvormingstraject: van transitievisie tot omgevingsplan

  2. De selectie van een warmtebedrijf: ‘de aanwijzingsprocedure’

  3. De positie van de verschillende warmtebedrijven

  4. Tariefregulering

  5. Duurzaamheid en restwarmte

  6. Het overgangsrecht

 

Na het lezen van dit boekje heeft u een goed overzicht van de veranderingen die de Warmtewet 2 (zoals nu uit de consultatieversie blijkt) met zich zal brengen, en wat u nu al kunt doen ter voorbereiding op de inwerkingtreding. Ook kan het boekje goed dienen als naslagwerk: als u bezig bent met een specifiek onderwerp in de Warmtewet 2, biedt het telkens een kernachtig overzicht met verwijzingen naar de relevante artikelen en pagina’s in de toelichting voor nadere verdieping.

 

Neem contact op met Keesjan Meijering voor meer informatie over dit boekje of om een (telefonische) afspraak met hem te maken. 

Auteur:
Keesjan Meijering (AKD)

Lees ook onze andere berichten