Lingewaard onderzoekt open warmtenet

Geplaatst op 13-06-2019 door Stichting Warmtenetwerk

PERSBERICHT | Gemeente Lingewaard werkt aan verduurzaming. Hierbij werken we samen met Firan, het warmtebedrijf van Alliander, en Lingezegen Energy, het energiebedrijf van een tuinderscollectief in NEXTgarden. Samen onderzoeken we of we kunnen komen tot de aanleg van een open warmtenet waar (glastuinbouw)bedrijven en woningen op aan kunnen sluiten. Donderdag 6 juni ondertekenen Firan, Lingezegen Energy en de gemeente Lingewaard hiervoor een intentieovereenkomst. Doel is om tot een aanbod te komen waardoor het aantrekkelijk wordt om over te schakelen van aardgas naar een duurzame warmtevoorziening.

 

We moeten met z’n allen werken aan een duurzaam en mooi Lingewaard, ook voor de toekomstige generaties. Daarom willen we zuinig en goed omgaan met energie, water en milieu. Lingewaard heeft de ambitie om in 2050 energieneutraal te zijn. In het coalitieprogramma is afgesproken dat we onderzoeken of het bestaande warmtenet binnen NEXTgarden als open netwerk kan worden uitgebreid.

 

Verschillende plannen
Er worden op dit moment verschillende plannen gemaakt voor de energietransitie: het verminderen van het energieverbruik en steeds verder overschakelen op duurzame energie. De regio Arnhem-Nijmegen is bezig met het opstellen van een Regionale Energie Strategie (RES). Hierin wordt duidelijk welke stappen we in de regio moeten nemen. In Lingewaard zijn we bezig met het opstellen van een Warmtetransitievisie. Hierin maken we inzichtelijk welke mogelijkheden en afwegingen er zijn voor een overgang naar duurzame warmte. Daarnaast is de wijk Zilverkamp in Huissen aangemerkt als Wijk van de Toekomst. Hier onderzoeken we ook  een overgang naar een duurzame warmtevoorziening. Op dit moment loopt een haalbaarheidsonderzoek naar de mogelijkheden hiervoor. Dit onderzoek wordt onder toeziend oog van een brede groep aan betrokken bewoners en organisaties uitgevoerd. Een warmtenet is hierin één van de opties. Er is nog geen keuze gemaakt.

 

Een aantrekkelijk aanbod
Het moet voor inwoners en ondernemers aantrekkelijk zijn om over te schakelen van aardgas naar een duurzame warmtevoorziening. Een concurrerende prijs, keuzevrijheid en een duurzaam aanbod zijn hierbij belangrijke voorwaarden. Bij de overschakeling is er geen sprake van dwang, maar van keuzevrijheid. Individuele bewoners en bedrijven kunnen zelf kiezen voor het beste alternatief voor aardgas, waarbij de (maatschappelijke) kosten het laagst blijven en het duurzame doel wordt gehaald. Zo kan er gekozen worden voor individuele oplossingen (bijvoorbeeld een warmtepomp) of aansluiten bij een collectieve oplossing (zoals een warmtenet).

 

De tuinbouw als duurzame warmtebron
Binnen NEXTgarden is al een warmtenet van Lingezegen Energy aanwezig. We onderzoeken nu of deze als open netwerk verder kan worden uitgebreid. Binnen de tuinbouwgebieden Bergerden en de Rietkamp. Maar ook naar de woningbouwlocatie Driegaarden en de bestaande wijk Zilverkamp. De tuinbouw schakelt steeds verder over van aardgas naar duurzame bronnen. Door meerdere duurzame bronnen, tuinbouwbedrijven en woningen te koppelen, kan de tuinbouw in de toekomst een rol gaan spelen als duurzame warmtebron.


Bron: persbericht van Firan

 

 

Lees ook onze andere berichten