Meer woningen en gebouwen aangesloten op warmtenetten in 2022

Geplaatst op 13-10-2023 door Stichting Warmtenetwerk

Grote warmtenetten zorgden in 2022 voor een besparing van 63,1% in CO2-uitstoot (vergeleken met warmte door cv-ketels). Dat is iets meer dan in 2021. Dat blijkt uit duurzaamheidsrapportages van warmtebedrijven die via warmtenetten warmte leveren aan woningen en gebouwen in Nederland.

 

Warmtenetten waren in 2022 iets duurzamer dan in 2021. De grote warmtenetten zorgden in 2022 voor een besparing van 63,1% in CO2-uitstoot, vergeleken met 62,6% in 2021. Dit is onder meer te danken aan zo’n 15.000 nieuwe aansluitingen van woningen en gebouwen op bestaande warmtenetten. Er waren in 2022 in totaal ook zo’n 95.000 aansluitingen op kleine en middelgrote warmtenetten. Ook dit is een kleine stijging. Dit komt deels omdat meer kleinere warmtenetten in dat jaar rapporteerden. RVO schat in dat er nog eens zo’n 40.000 extra (kleine) aansluitingen zijn, omdat zij niet hoeven rapporteren. Ook is er een flinke daling te zien in de warmtelevering via deze grote warmtenetten vergeleken met 2021. In 2022 was dit 19,2 petajoule (PJ). In 2021 was dit 23,3 PJ. Een verklaring hiervoor is een warme winter en gebruikers die energie bespaarden vanwege de hoge kosten van energie.

 

Verloren warmte
Het aandeel van de duurzame energie van alle geproduceerde warmte is in 2022 37,9%. In 2021 was dat 38,5%. Het grootste deel hiervan bestaat uit warmte uit afvalverbrandingsinstallaties en biomassacentrales. Hierbij is het biogene deel duurzaam (hout, papier en voedselresten). De restwarmte van de totale geproduceerde warmte is 8,8% (9,7% in 2021). Restwarmte is normaalgesproken ‘verloren’ warmte, maar wordt nu gebruikt voor warmtenetten. In de Warmtewet staat dat vergunninghouders van warmtenetten jaarlijks moeten rapporteren over de duurzaamheid van de geleverde warmte. Dit zijn zij verplicht sinds 2020. Warmtebedrijven die aan meer dan 10 klanten tegelijk én 10.000 gigajoule (GJ) of meer per jaar aan warmte leveren moeten over al hun warmtenetten rapporteren. Voor warmtebedrijven met kleine(re) warmtenetten (minder dan 500 aansluitingen) is een korte rapportage voldoende.

 

Meer informatie:

Auteur:
Persbericht RVO

Lees ook onze andere berichten