Miljoenennota: 6,8 miljard euro extra voor klimaat

Geplaatst op 22-09-2021 door Stichting Warmtenetwerk

De Nederlandse regering trekt het komende jaar 6,8 miljard euro extra uit voor maatregelen om de uitstoot van CO2 te verminderen. Dat is 2,8 miljard meer dan in 2021. Het doel hiervan is inwoners en bedrijven te helpen sneller te verduurzamen. Van het totale bedrag gaat 3 miljard naar de SDE++, een subsidie die bedoeld is voor bedrijven en instellingen in de sectoren industrie, mobiliteit, elektriciteit, landbouw en de gebouwde omgeving.

 

Het extra geld voor de SDE++ wordt niet uit de Opslag Duurzame Energie (ODE) betaald, maar uit de algemene middelen. Het kabinet wil er hiermee voor zorgen dat de susbsidieverhoging niet leidt tot een verhoging van de energierekening voor bedrijven en huishoudens. Het extra budget geeft meer mogelijkheden voor projecten voor duurzame energie en CO2-reductie. De Nederlandse Vereniging Duurzame Energie is dan ook enthousiast over het extra geld en juicht onder meer de impuls voor de verduurzaming van de gebouwde omgeving toe. Het wordt met deze Miljoenennota voor nog meer mensen aantrekkelijk om te investeren in woningisolatie (+514 miljoen) of een hybride warmtepomp (+288 miljoen) en de verduurzaming van maatschappelijk vastgoed (+525 miljoen).

 

Zorgen over CCS-subsidie
Er zijn bij de NVDE wel zorgen over de verhoging van het subsidieplafond voor CO2-opslag. Deze zorg denkt het kabinet weg te nemen met de zin dat het plafond zo wordt vastgesteld “dat er substantiële middelen beschikbaar blijven voor andere technologieën, waaronder warmte”. De NVDE vindt dat het eenzijdig verhogen van het CCS-plafond niet past in de geest van samenwerking die hoort bij het Klimaatakkoord en een succesvolle energietransitie. De NVDE is bang dat CCS andere technieken gaat verdringen die hard nodig zijn voor een duurzame toekomst, zoals duurzame warmte, elektrificatie en groene waterstof. Er staat dat dat niet de bedoeling is maar dat kan wel het effect zijn. Extra wrang vindt de NVDE het dat het subsidieplafond voor zon en wind op land van 35 TWh wél in stand blijft, “terwijl we een enorme extra elektriciteitsvraag aan zien komen. Projecten met draagvlak en netaansluiting moeten daar aan bij kunnen dragen.”

 

Meer informatie:

Lees de reactie van de NVDE op de Miljoenennota

Lees het volledige bericht over de Miljoenennota op Energeia

Auteur:
Stichting Warmtenetwerk

Lees ook onze andere berichten