Modern warmte-koude-net voor Tilburg-Zuid

Geplaatst op 26-09-2023 door Stichting Warmtenetwerk

De gemeente Tilburg gaat de komende jaren in Tilburg-Zuid aan de slag met de aanleg van een modern warmte-koude-net. Dat is een netwerk van leidingen onder de grond, waar warm en koud water doorheen stroomt. Dat warme water is voor het verwarmen en het koude water voor de koeling van de huizen en gebouwen.

 

In de Transitievisie Warmte staat dat Tilburg-Zuid geschikt is voor een collectief warmte-koude-net als duurzaam en betaalbaar warmtesysteem. Het gebied is dicht bebouwd, heeft zowel oud- als nieuwbouw en er is in het gebied warmte en koude die nog niet gebruikt wordt. Deze zogenaamde restwarmte en -koude die vrijkomt bij processen, kan slim ingezet worden om (een deel van) de gebouwen in Tilburg-Zuid te verwarmen. Met de warmte die vrijkomt uit bijvoorbeeld het ziekenhuis, de ijsbaan, het zwembad, scholen en supermarkten, kunnen woningen verwarmd worden en met de koude die na verwarmen uit de woningen komt kan weer gekoeld worden. De warmte en koude in Tilburg-Zuid die niet direct wordt gebruikt, wordt onder de grond opgeslagen om later te gebruiken. Bijvoorbeeld in een hele warme zomer of strenge winter. Met het net wordt het mogelijk om 30% van de benodigde energie halen uit restwarmte en -koude. De rest van de warmte kan uit de bodem gehaald worden of opgewekt worden.

 

Gefaseerd van het aardgas af
“Een warmte-koude-net leg je niet zomaar aan. Daarvoor zijn verschillende stappen nodig. Eén belangrijke stap is het gebied aanwijzen en ruimte creëren in de ondergrond. Deze stap zetten we nu in Tilburg-Zuid”, aldus wethouder Yusuf Çelik (Klimaat en Energietransitie): “Het college stelt de gemeenteraad nu voor om, zodra het net er fysiek ligt, de nieuwbouw en renovatie te verplichten aan te sluiten, om zo de eerste delen van het warmte-koude-net aan te kunnen leggen. Ook vragen we aan de raad om in Tilburg-Zuid extra regels voor het gebruik van bodemenergie vast te stellen, omdat bodemenergie een belangrijk onderdeel is van het warmte-koude-net.” In november staan deze onderwerpen (verordening, bodemenergieplan en het warmteplan) op de agenda van de gemeenteraad in Tilburg. Woningen en gebouwen gaan gefaseerd van het aardgas af naarmate het net groeit. Betaalbaarheid nu en in de toekomst is een van de belangrijkste uitgangspunten hierbij. Dat is eerder vastgelegd in de Transitievisie Warmte, die de gemeente samen met een brede groep belanghebbenden (inwoners, ondernemers en organisaties) heeft opgesteld. In afstemming met de partners in het gebied ontwikkelen we het net.

 

Meer informatie:

Auteur:
Persbericht Duurzamer Tilburg

Lees ook onze andere berichten