Nijkamp: ‘Rol aannemers in warmteketen verandert’

Geplaatst op 19-07-2023 door Stichting Warmtenetwerk

De rol van aannemers in de warmtesector verandert. Steeds vaker nemen zij al vroeg in het proces deel aan projecten. Zo kunnen ze opdrachtgevers beter ontzorgen. Om dit te op een goede manier te realiseren is meer samenwerking nodig in de hele keten. Nijkamp brengt dit al een hele tijd in de praktijk en herpositioneert zich daarom nu in de markt. Het bedrijf heeft de laatste jaren een belangrijke ontwikkeling doorgemaakt, van uitvoerder van opdrachten naar toonaangevende speler in de energietransitie.

 

“Door de jaren heen zijn we steeds meer op gaan pakken en kwamen we steeds verder vooraan in de keten te zitten. We houden ons nu bijvoorbeeld ook bezig met vergunningsverlening en engineering in projecten.” Met deze woorden verklaart Mohammed Abbadi van Nijkamp hoe de rol van de aannemer in de warmtetransitie verandert. Samen met Berno Kastelijns vormt hij de directie van Nijkamp. “De afgelopen jaren hebben we ons ontwikkeld van traditionele uitvoerders tot totale ontzorgers binnen de gehele keten van de energietransitie. Nu is het tijd om deze ontwikkeling krachtiger naar buiten uit te dragen. Daarom hebben we besloten om ons te herpositioneren. We willen laten zien dat we steeds meer doen dan alleen de uitvoering.”

 

Opdrachtgevers ontzorgen
Samenwerking is heel belangrijk om vooruit te komen in de warmtetransitie, benadrukt Abbadi. “We zijn samen met de hele keten grootse dingen aan het doen. We kunnen zo opdrachtgevers ontzorgen en dat wordt als enorm prettig ervaren. Er moet veel gebeuren in de warmtetransitie. Dat kan door efficiënt ontwerp en realisatie. Dit is nodig in het grote vraagstuk dat de warmtetransitie is.” Deze efficiëntie is onder meer nodig, vanwege het personeelstekort in de sector. “Daarom willen we met minder personeel en meer efficiëntie het werk realiseren voor klanten. Als het product beter maakbaar is, heeft dat voordelen voor de hele keten. Zo kunnen energiebedrijven ook terugkeren naar hun corebusiness, namelijk het leveren van energie.”

 

Eigen verantwoordelijkheid
Nijkamp ziet het ook als een eigen verantwoordelijkheid om personeel op te leiden. “Werknemers zijn heel belangrijk. Daarom werken onze medewerkers als leermeesters in de Beroepentuin. Zo kunnen we mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt opleiden en technische kennis bijbrengen. De soft skills worden dan door de Beroepentuin zelf aangeleerd. Om nieuwe medewerkers te krijgen is het vooral belangrijk om hen enthousiast te maken voor techniek en daarnaast de benodigde opleiding zelf te verzorgen. Daarom doen we het zelf en gaan we niet in dezelfde vijver vissen.”

 

Werk aan de winkel
In de warmtesector heerst momenteel rond de Wet collectieve warmtevoorziening nog veel onzekerheid, weet Abbadi. “Maar wat de politiek ook beslist, er is werk aan de winkel. Het maakt niet zoveel uit of de warmtenetten privaat of publiek worden aangelegd, er zit veel potentie in de warmtesector. De warmtebedrijven kennen ons al, maar de publieke partners misschien nog niet. Dat is ook een van de redenen dat we ons willen herpositioneren.” Een andere reden voor de herpositionering is het aantrekken van nieuwe werknemers, zegt Abbadi. “We willen het werk aantrekkelijk maken door op een andere manier naar techniek te kijken. Dat is heel belangrijk.”

 

Sleutel in samenwerking
Het ontzorgen van opdrachtgevers is de sleutel in samenwerking, zegt Abbadi. “Nijkamp is niet langer alleen maar die uitvoerende organisatie die projecten realiseert. We zijn specialisten op het gebied van warmte-koude-systemen, installatietechniek en openbare verlichting- en verkeersregelsystemen. We beheersen de gehele keten en snappen waar onze opdrachtgevers mee zitten. We pakken dus alles op en ontzorgen zo de klanten.” Dat doet Nijkamp met eigen mensen en ingehuurde bedrijven zegt Abbadi. “Het specialistische werk doen we zelf en daarnaast hebben we een grote flexibele schil die kleinschalig een deel van de keten kan oppakken. Dus we kopen wel in, maar we coördineren en beheersen het ook zelf.”

 

Meer informatie:

Auteur:
Stichting Warmtenetwerk

Lees ook onze andere berichten