Oproep aan bedrijven: deelnemers aan project Campusontwikkeling Warmtetransitie gezocht

Geplaatst op 26-06-2024 door Stichting Warmtenetwerk

De Nederlandse warmtetransitie brengt vele uitdagingen met zich mee. Welke technologie we ook bekijken, het knelpunt dat de huidige arbeidsmarkt veroorzaakt is aanwezig en kan steeds groter worden. Er is behoefte aan gekwalificeerd personeel dat kennis heeft van nieuwe technologieën. De aantallen gekwalificeerde werknemers en de beschikbare kennis en skills die ze nodig hebben om de moderne technologieën te ontwikkelen, ontwerpen, installeren en onderhouden, stijgen beide. 

 

Om die reden wordt er in Groningen op het EnTranCe terrein (Energy Transition Center) van de Hanzehogeschool Groningen een infrastructuur aangelegd waarmee nieuwe technologieën onderzocht en getest worden, en tegelijk het onderwijs wordt ontwikkeld om de nieuwste technologieën te laten landen in het onderwijs. De doorlopende leerlijn wordt in acht genomen en de infrastructuur wordt geschikt gemaakt om onderwijs te kunnen ontwikkelen van Basis Onderwijs, Voortgezet Onderwijs, MBO, HBO, WO en LLO (Leven Lang Ontwikkelen).

 

De infrastructuur wordt aangelegd in samenwerking met het lokale warmtebedrijf Warmtestad, waarmee ook een bi-directionele warmteleiding wordt gerealiseerd inclusief een state of the art schakelsystematiek om diverse bronnen, afnemers en transportnetten te kunnen testen en onderzoeken. Zowel diverse temperaturen (van HT tot ZLT) als multi-commodity systemen kunnen worden ingericht, onderzocht en getest. Deze flexibele opstelling in combinatie met de samenwerking met het onderwijs maakt van dit project een unieke kans om te innoveren, en simultaan een groot knelpunt in de warmtetransitie te verminderen: de arbeidsmarktkrapte. 

 

Het consortium van projectpartners bestaat momenteel uit de Hanzehogeschool, WarmteStad, Witteveen+Bos, Gemeente Groningen en Oosterhof Holman. Het consortium zoekt nog uitbreiding in de vorm van bedrijven die kennis willen ontwikkelen in de warmtetransitie, en tegelijk een steen willen bijdragen aan het ontwikkelen van onderwijs om het huidige personeel te kunnen om- her- of bijscholen, en de nieuwe generatie beroepsbevolking klaar te stomen voor de warmtetransitie. We zoeken specifiek naar installateurs, aannemers en warmtebedrijven die actief zijn in de warmtetransitie. Daarbij hebben we een voorkeur voor organisaties die (ook) actief zijn in de provincie Groningen. 

 

Met deelname aan het project krijgt u toegang tot een netwerk van opleidingscentra, deskundigen en geavanceerde faciliteiten. Ook is er eventueel subsidie beschikbaar voor de ingebrachte uren. Vanwege deze subsidie is er een deadline waarop er nog gereageerd kan worden. 

 

Aanmelden
Bent u geïnteresseerd? Meld u dan uiterlijk 4 juli a.s. aan via Stichting Warmtenetwerk: secretariaat@warmtenetwerk.nl door het beantwoorden van de volgende vragen: 

  1. Herkennen jullie de uitdaging die we schetsen op het gebied van gekwalificeerd personeel? 

  2. (H)erkennen jullie het belang van dit project, en waarom?

  3. Is dit project voor jullie van strategisch belang, en zodanig dat jullie mee willen doen? 

  4. Hoe zou een eventuele deelname in het project er uit kunnen zien?

 

 

 

Lees ook onze andere berichten