Persbericht: Frits Verheij nieuwe directeur van Greenvis

Geplaatst op 15-03-2023 door Stichting Warmtenetwerk

Per 1 april 2023 maakt Frits Verheij de overstap van TNO naar De WarmteTransitieMakers en Greenvis. Hij gaat aan de slag als directeur van Greenvis om een bijdrage te leveren aan de concrete ontwikkeling van duurzame collectieve warmtesystemen. Frits versterkt hiermee het managementteam bestaande uit Thijs de Booij (algemeen directeur DWTM) en Jos van Wijk (operationeel directeur DWTM).


Al sinds zijn 18e is Frits gegrepen door energievraagstukken. Die interesse heeft zijn studiekeuze bepaald en is een rode draad door zijn carrière. Na 20 jaar windenergie en 10 jaar smart grids en aanverwante onderwerpen, is hij 6 jaar geleden in de wereld van aardgasvrije wijken gedoken. En dan vooral op innovatieve duurzame collectieve warmtesystemen.

De 2030-doelen voor collectieve warmte zijn ambitieus, maar 3 tot 5x meer warmtenetten per jaar aanleggen dan in de afgelopen jaren is volgens Frits goed mogelijk. En dat uiteraard met duurzame bronnen en tegen acceptabele kosten. Het is dus tijd voor de volgende fase van de warmtetransitie, de uitvoeringsfase. 


Over de WarmteTransitieMakers en Greenvis
De WarmteTransitieMakers (DWTM) verzorgt procesbegeleiding, technisch onderzoek en bewonersbegeleiding in de warmtetransitie voor met name overheden en woningcorporaties. Greenvis, sinds begin 2021 onderdeel van de DWTM-groep, ontwikkelt en ontwerpt duurzame (collectieve) warmtesystemen in opdracht van gemeenten, warmtebedrijven en woningcorporaties. Zij rekenen scenario’s door op variabelen als locatie, bronnen en tracés zodat gemeenten en warmtebedrijven meteen daarna aan de slag kunnen. 

 

Programmaraad Beleid en Ontwikkeling
Binnen de Programmaraad Beleid en Ontwikkeling van Stichting Warmtenetwerk is Frits een zeer actief lid. Deze programmaraad richt zich o.a. op de doelgroep gemeenten en ondersteunt deze bij de besluitvorming rond collectieve warmtenetten. Met zijn kennis en expertise over dit onderwerp levert Frits een belangrijke bijdrage aan de doelstellingen van Stichting Warmtenetwerk in het algemeen en die van de Programmaraad in het bijzonder. 

Lees ook onze andere berichten