RVO publiceert de Monitor Verduurzaming Gebouwde Omgeving 2022!

Geplaatst op 07-12-2022 door Stichting Warmtenetwerk

Vanochtend, 7 december 2022, is de jaarlijkse Monitor Verduurzaming Gebouwde Omgeving gepubliceerd door RVO. Deze wordt op 8 december op het Congrestival van Stichting Warmtenetwerk gepresenteerd. Deze monitor is hét instrument waarmee RVO monitort hoe in Nederland de verduurzaming van de gebouwde omgeving vordert. In de monitor vindt u actualiteiten zoals de ontwikkeling van energieprijzen, het aantal energiezuinige woningen, besparingsresultaten, broeikasgasemissies en de voortgang op gebied van circulariteit. Ook het sentiment van bewoners ten aanzien van verduurzaming komt aan bod; wat is de mening van bewoners en hebben zij plannen voor verduurzaming?

 

Al meer dan tien jaar
Doordat RVO deze monitor al meer dan tien jaar jaarlijks maakt (voorheen heette het de Monitor Energiebesparing Gebouwde Omgeving), wordt meer en meer inzichtelijk wat de ontwikkeling is en welke kant de verduurzaming van de gebouwde omgeving op gaat. Met deze monitor heeft u een achtergronddocument waarin alle cijfers omtrent de verduurzaming van de gebouwde omgeving op een rij staan.

 

Doelgroep
De monitor is interessant voor iedereen die werkt aan de verduurzaming van de gebouwde omgeving. Denk aan beleidsambtenaren bij het Rijk, de provincies en gemeenten en andere organisaties zoals brancheverenigingen, woningcorporaties, vastgoedeigenaren en kennisinstellingen. Op basis van de gegevens uit de monitor kunnen beleidsmakers voortgang zien, relevante ontwikkelingen volgen en zo nodig (beleidsmatig) bijsturen.

 

Enkele highlights
De monitor beslaat een verscheidenheid aan onderwerpen. Van informatie over energielabels tot broeikasgrassen, van circulariteit tot energieprijzen en nog veel meer.

 

Ontwikkeling in de energieprijzen
RVO neemt in deze editie de prijsontwikkelingen van energie uitgebreid onder de loep. Hoe extreem zijn deze prijsstijgingen in vergelijking met historische ontwikkelingen? Wat heeft het Kabinet gedaan om de energierekening betaalbaar te houden en wat is het effect van deze maatregelen geweest op de energierekening? Hoeveel mensen zitten door de energierekening in de betalingsproblemen en wat betekent het prijsplafond voor de consument? En hoe zit het met de utiliteitsbouw, hebben zij te maken met net zulke grote prijsstijgingen?

 

Elektrificatie en flexibiliteit van de energievraag
Door de elektrificatie van de gebouwde omgeving worden steeds meer woningen elektrisch verwarmd. Afstemmen van vraag naar en aanbod van elektriciteit wordt daarom steeds belangrijker. RVO zet uiteen op welke wijze slimme warmtepompen en thuisbatterijen hier een belangrijke rol in kunnen spelen en hoe het afbouwen van de salderingsregeling hierbij gaat helpen.

 

Hernieuwbare warmte
Ook enkele onderwerpen die extra interessant zijn voor de achterban van Stichting Warmtenetwerk worden behandeld in de monitor. Hoeveel effect heeft isolatie van woningen bijvoorbeeld gehad op de warmtevraag? Hoe ontwikkelt het aantal warmtepompen zich en waar gaat het heen? Hoeveel procent van de warmtevraag wordt al hernieuwbaar ingevuld in de dienstensector en bij huishoudens? Of hoeveel procent van de warmtelevering in warmtenetten wordt al duurzaam ingevuld?

 

Dashboard energiecijfers
Wilt u snel door de cijfers heen bladeren en eventueel zelf andere uitsplitsingen maken? Kijk dan ook eens op het bijbehorende dashboard Energiecijfers. U vindt het dashboard hier.

 

Congrestival Stichting Warmtenetwerk
De monitor wordt op 8 december gepresenteerd op het Congrestival van Stichting Warmtenetwerk. U wordt van harte uitgenodigd om de volledige inhoud van de Monitor Verduurzaming Gebouwde Omgeving gepresenteerd te zien worden door RVO.

 

Foto: Hans Roggen 

Lees ook onze andere berichten