Stadsverwarming met restwarmte uit verkeerstunnels

Geplaatst op 18-01-2019 door Stichting Warmtenetwerk

Door restwarmte uit verkeerstunnels nuttig toe te passen kunnen gebouwen door middel van stadsverwarming in de omgeving van een tunnel van warmte worden voorzien, dit is onderzocht door Heijmans en de GEA Group. Het onderzoek met betrekking tot de hoeveelheid beschikbare restwarmte heeft plaats gevonden in de Ketheltunnel, een 2 km lange tunnel op de A4 tussen Schiedam en Delft.


Gemiddeld rijden er 3277 voertuigen per uur door de Ketheltunnel. De warmteafgifte van het voorbijrijdende verkeer wordt bepaald door het aantal voertuigen, de samenstelling, de snelheid en het brandstofverbruik van het verkeer. De hoeveelheid warmte in één verkeersbuis van de tunnel bedraagt gemiddeld 3960 kW. Met beide tunnelbuizen kunnen 1400 woningen van warmte worden voorzien.


Warmtepomp
Door deze restwarmte, van gemiddeld 10 – 20 graden Celsius, uit verkeerstunnels te gebruiken als bronwarmte voor een warmtepomp is het mogelijk minimaal 70 graden Celsius warmte te leveren aan de gebouwde omgeving van de tunnel. Om de warmte tijdelijk op te slaan is het mogelijk de waterkelders van de tunnel daarvoor in te richten.


Temperatuurmetingen
In 2017/2018 zijn er gedurende een jaar lang temperatuurmetingen uitgevoerd, in één verkeersbuis zijn op 3 locaties: begin, midden en einde van de tunnel temperatuursensoren geplaatst in de tunnelwanden. De temperatuur in de tunnel stijgt gemiddeld 3,5 graden Celsius.


Toekomstige brandstoffen
Natuurlijk weten we op dit moment nog niet op welke brandstof voertuigen in de toekomst gaan rijden. Op dit moment zijn er veel ontwikkelingen zowel op het gebied van elektrisch rijden als op het gebied van alternatieve (duurzame) brandstoffen. Wel weten we dat bij elektrisch rijden met een brandstofcel op waterstof de warmteafgifte circa de helft zal zijn ten opzichte van de huidige verbrandingsmotor [bron: ECN]. Dat is nog altijd voldoende restwarmte om nuttig te gebruiken.


Restwarmteprojecten
Het gebruik van restwarmte uit verkeerstunnels is één van de mogelijkheden om warmte nuttig toe te passen, andere vormen waarbij gebruik gemaakt wordt van restwarmte zijn warmte uit metrotunnels, industriële installaties, data-centers, effluent- en oppervlaktewater. GEA werkt momenteel tevens aan een project om restwarmte uit de London Underground nuttig toe te passen voor stadswarmte.

Auteur:
Adrie Umans (GEA Refrigeration)

Lees ook onze andere berichten