Live Webinar Stichting Warmtenetwerk

Geplaatst op 06-05-2020 door Stichting Warmtenetwerk

Op 27 mei vindt het eerste live webinar van Stichting Warmtenetwerk plaats. Op virtuele wijze willen wij u graag bijpraten over interessante topics uit de warmtewereld. Onder leiding van online facilitator Nathan de Groot wordt dit live webinar geleid. 


 
Programma
Om 13.30 uur start het live webinar en gedurende anderhalf uur hebben wij de volgende sprekers op het programma staan:
 
Bart Dehue (Programmamanager Duurzame Warmte) presenteert de volgende onderwerpen:
–       De ambitie van Vattenfall om alle haal warmtenetten in 2040 volledig CO2 vrij hebben;
–       Bart gaat in op de CO2-vrije bronnenmix voor het Amsterdam – Almere – Diemennet;
–       En wat zijn de belangrijkste overwegingen die hebben geleid tot deze bronnenmix?
Tijdens en na de presentatie van Vattenfall is er op interactieve manier de mogelijkheid om vragen te stellen of in debat te gaan met Bart.
 
Het volgende onderdeel van het webinar is de bijdrage van Tjalling de Vries (Directie Warmte & Ondergrond van het Ministerie van Economische Zaken & Klimaat).  Tjalling geeft zijn visie en update over de laatste stand van zaken met betrekking tot de warmtewet. Ook tijdens en na zijn lezing is er de mogelijkheid om vragen te stellen.
 
Na deze interactieve sessie sluiten wij om 15.00 uur het webinar af.
 
 
Virtueel netwerken
Tijdens de fysieke evenementen van Stichting Warmtenetwerk staat het netwerkelement altijd in een hoog vaandel. Daarom plannen wij voor diegenen die interesse hebben aansluitend aan het live webinar een netwerkmoment in. Dat doen wij in de vorm van een interactieve en online speeddate sessie. Als u hieraan wilt deelnemen hoort u voorafgaande aan het webinar meer en krijgt u hiervoor de juiste instructies.
 
 
Aanmeldprocedure
Deelname aan het live webinar is gratis voor leden en niet-leden. Er is slechts een beperkt aantal plaatsen beschikbaar. Meld u dus snel aan! Er kunnen maximaal 100 personen deelnemen aan dit webinar.
 
Aanmelden kan via deze aanmeldlink.  Na aanmelding en enkele dagen voorafgaande aan het webinar ontvangt u van ons nadere informatie over toegang tot de beveiligde omgeving van het webinar.

Lees ook onze andere berichten