Casus Purmerend Overwhere-Zuid

Geplaatst op 17-08-2020 door Stichting Warmtenetwerk

In de Purmerendse wijk Overwhere-Zuid gebeurt nu al wat in heel veel Nederlandse wijken nog moet gebeuren; bestaande woningen worden aangesloten op een warmtenet. Waar lopen gemeente, woningcorporaties, warmtebedrijf, particuliere eigenaren en huurders tegenaan bij deze opgave?

 

In deze serie “Warmtenetten: van pionieren naar sturen” laten wij voortrekkers aan het woord om hun ervaringen met u te delen. Hun kennis maken wij concreet en praktisch zodat u handvatten vindt waarmee u aan de slag kunt.


Wrap-up

Wat zijn de mogelijkheden voor het aansluiten van bestaande woningen op warmtenetten?

Het is mogelijk om bestaande woningen aan te sluiten op een warmtenet, maar daarbij moet rekening gehouden met de wensen van bewoners. Daarnaast is het belangrijk om alle partijen op tijd te betrekken bij het proces en per woning te bekijken hoe de woningen aangepakt moeten worden.

 

Casus/praktijkvoorbeeld

Overwhere-Zuid is de eerste proeftuin waar bestaande woningen succesvol op een warmtenet aangesloten zijn. In de wijk worden in het kader van het Programma Aardgasvrije Wijken 1276 woningen aardgasvrij gemaakt. Eerst worden 95 bestaande woningen uit de eind 50-er jaren in een pilot van het aardgasnet gehaald. Om de pilot te laten slagen, is een intensieve samenwerking en integrale projectaanpak tussen de gemeente, woningcorporaties, het waterbedrijf PWN, netbeheerder Liander, installateurs, keukenbedrijven en de stadsverwarming een voorwaarde voor succes. Bianca Bok, operationeel directeur bij Stadsverwarming Purmerend, kan er alles over vertellen.

Lees hier het artikel over Overwhere-Zuid op Warmtenetwerk.nl.

 

Advies

Bij het aansluiten van bestaande woningen op een warmtenet komen verschillende zaken aan de orde. Een van de belangrijkste zaken is het meenemen van de bewoners in de veranderingen. Mensen zijn snel bang voor ‘gedoe’ en je moet ze dus zoveel mogelijk ontzorgen.

  1. Inventarisatie van de woningen moet in één keer gebeuren. Het is onverstandig verschillende partijen op verschillende tijdstippen langs te laten komen.

  2. Alle particuliere woningen zijn anders. Dat betekenen dat de technische oplossing anders kan zijn in vergelijkbare woningen.

  3. Er moet veel energie worden gestoken in het informeren van burgers. Sommige mensen zijn meteen ‘om’, maar anderen vinden het veel gedoe en zien de voordelen onvoldoende.

  4. De samenwerkende partijen moeten tijd nemen om elkaar te leren kennen en te wennen aan elkaars werkwijze.

  5. Zorg voor zo min mogelijk impact voor de bewoners door de werkzaamheden, daardoor het werk aan de binnenkant minimaliseren.

 

Do’s

  • Breng de warmtenetaansluiting naar de plek waar nu ook de cv-installatie staat, zodat niet het hele leidingwerk in de woning op de schop hoeft.

  • Combineer indien mogelijk de aanleg van een warmtenet met het isoleren van de woning en wijs bewoners op mogelijk beschikbare subsidies.

  • Geef bewoners de mogelijkheid om voor alternatieven te kiezen, zoals een warmtepomp. Maar probeer te voorkomen dat ze opnieuw voor gas kiezen. Dat is uiteindelijk een dure keuze.

  • Houd er rekening mee dat de verschillende disciplines in andere tempo’s werken. Zo gaat het aanleggen van een warmtenet sneller dan het vervangen van het riool. Voorkom door een goede planning dat de samenwerkende partijen op elkaar moeten wachten.

 

Handvatten

 

Gouden tip

Steek veel energie in het overtuigen van bewoners!


Werkt u voor een gemeente of woningcorporatie en heeft u een vraagstuk waar u mee zit? Kunt u contact met ons opnemen voor ruggespraak. Of wilt u uw ervaring met ons delen zodat we een artikel kunnen maken? Laat dan hier uw gegevens achter. Uiteraard mag u ook bellen naar: 035 – 542 75 23.

Bekijk onze agenda

 

Lees ook onze andere berichten