Waarom het warmteavontuur in Pijnacker niet lukte, maar toch een mooi resultaat heeft

Geplaatst op 24-06-2024 door Stichting Warmtenetwerk

Vorig jaar heeft HVC samen met de gemeente, installateur De Toekomstgroep en de woningeigenaren, een participatietraject doorlopen in Pijnacker-Nootdorp. Doel was om de woningeigenaren in de wijk Klapwijk aardgasvrij te maken met een warmtenet. 

 

De gemeente Pijnacker-Nootdorp wil in 2050 aardgas[1]vrij zijn. Om dat te bereiken is gekeken naar de mogelijkheid om 1.400 woningen aan te sluiten op een nieuw aan te leggen warmtenet. Na de toekenning van een PAW-subsidie begon in 2021 het verkenningsproces om daar te komen. De vragen: was de aanleg van een warmtenet met aardwarmte als duurzame bron haalbaar en betaalbaar? Konden we de bewoners (woningeigenaren en huurders bij een coöperatie) meekrijgen? De route naar een aardgasvrij Klapwijk werd vastgesteld begin 2023. Bewoners werden betrokken bij het proces, geïnformeerd over de financiën en de keuze die ze hadden en uitvoerende partijen onderzochten de mogelijke aanpassingen die nodig waren in de woningen.

 

Belangrijke bevindingen voor nieuwe initiatieven
In oktober 2023 bleek dat minder dan 50% van de bewoners uit fase A het minimum percentage om het warmte-net technisch mogelijk te maken – een aansluiting op het warmtenet wilde. Het plan slaagde niet. Maar dat betekent niet dat het project warmtenet Klapwijk geen succes is. De bevindingen en voorwaarden kunnen bijdragen om landelijke wet- en regelgeving een impuls te geven. Bovendien kan het, wanneer de landelijke randvoorwaarden op orde zijn, het met onze bevindingen in andere gemeenten wél lukken.

 

Geleerde lessen in beeld
Ondanks dat het warmtenet Klapwijk nog niet gelukt is, hebben wij veel geleerd. We weten nu hoe we optimaal moeten samenwerken, we hebben een opschaalbare participatie- en communicatieaanpak ontwikkeld, we hebben geleerd hoe je een helder en duidelijk aanbod kunt doen en het belangrijkste: we mogen terugkomen in de wijk voor een volgende ronde. Want zonder de bewoners zelf, zijn we nergens. 

Graag delen we de lessen en inzichten, om zo bij te dragen aan de versnelling van de warmtetransitie in Nederland. De lessen, samen met het proces en het aanbod kunt u lezen in dit rapport over het project aardgasvrij Klapwijk

 

Bron: nieuwsbericht HVC

 

*Stichting Warmtenetwerk is niet verantwoordelijk voor de inhoud van blogs en (pers)berichten van deelnemers. Dit ligt, net zoals de rechten, bij de auteur. Stichting Warmtenetwerk publiceert blogs en persberichten van deelnemers om het debat over de ontwikkeling van warmte te stimuleren en kennisdeling te bevorderen. De blogs en persberichten zijn geen weergave van de standpunten van Stichting Warmtenetwerk. Wilt u in gesprek komen met de auteur? Dit kan Stichting Warmtenetwerk bemiddelen (mits de auteur akkoord gaat). U bent welkom om een contactverzoek in te dienen via het deelnemersprofiel.  

 

Lees ook onze andere berichten