Warmteconvenant versnelt verduurzaming centrum Den Haag

Geplaatst op 28-11-2023 door Stichting Warmtenetwerk

Het verduurzamen van de gebouwde omgeving in het centrumgebied van Den Haag, dat is de inzet van het Warmteconvenant dat recent is ondertekend door meerdere grote (semi-)publieke en private vastgoedeigenaren met Eneco. Dit gebeurt onder meer door de aanvoertemperatuur van het warmtenet te verlagen.

 

De ondertekenaars zijn Rijksvastgoedbedrijf, provincie Zuid-Holland, BAM, Unie van Waterschappen, Nationale Politie en Haaglanden Medisch Centrum – verenigd in EnergieRijk Den Haag – en Eneco. “Zij zullen kennis over verduurzamingsmaatregelen en initiatieven gaan uitwisselen en concrete maatregelen nemen, zoals het testen van de impact van temperatuurverlaging bij alle gebouwen van de partners”, meldt EnergieRijk Den Haag in het nieuwsbericht. “Eerste onderzoeksresultaten geven aan dat ook met een lagere aanvoertemperatuur van het stadsverwarmingsnet de gebruikers een comfortabele werkplek blijven ervaren, met minder energiegebruik en minder CO2-uitstoot tot gevolg.”

 

Peak shaving
Wat het verlagen van die aanvoertemperatuur betreft, laat woordvoerder Mirjam Achthoven van Eneco bij navraag weten dat het bedrijf met een aantal gebouwen in gesprek is, maar nog geen namen kan geven. “We proberen hierbij de temperatuur te verlagen tot zo ver als mogelijk is. Hierbij moeten we wel rekening houden met technische haalbaarheid, comfort, veiligheid en legionellawetgeving.”

Zij vervolgt: “Daarnaast gaan we aan de slag met brede innovaties en acties om niet alleen de temperatuur te verlagen, maar ook om vraag en aanbod van warmte efficiënter in te richten. Denk hierbij bijvoorbeeld aan peak shaving (waarbij we kijken of we de piekvraag naar warmte kunnen afvlakken door opgeslagen warmte te gebruiken in tijden van grote vraag) en buffering (waarbij we een buffer inzetten om de piekvraag af te vlakken).”

 

Proef aanvoertemperatuur
De eerste onderzoeksresultaten waarnaar EnergieRijk Den Haag in het nieuwsbericht verwijst, betreffen een proef in de winter van 2022 waarbij de aanvoertemperatuur voor het Stadhuis van de Gemeente Den Haag is verlaagd van 70, via 60 en 55 naar 50 graden. 

Hierbij zijn “geen acute problemen geconstateerd over de prestatie van installaties” en er was “geen toename in de hoeveelheid comfortklachten, al moet hierbij rekening gehouden worden met een lagere bezetting als gevolg van de coronapandemie”, zo is te lezen in de Handreiking Test Temperatuurverlaging. Hierin staan de informatie en inzichten uit deze test beschreven, die hebben geleid tot een standaard aanpak voor “energieleveranciers die hun warmtenet efficiënter willen maken en gebouwbeheerders en -eigenaren die willen testen wat een lagere aanvoertemperatuur van het warmtenet betekent voor de verwarming van hun gebouw.”

 

Stadsbatterij

Tegelijkertijd met de ondertekening van het Warmteconvenant is ook de Stadsbatterij officieel in werking gesteld. Deze elektrische batterij vangt pieken in het gebruik van elektriciteit op en ontlast het elektriciteitsnetwerk. Hij wordt geladen wanneer elektriciteit goedkoop is – bij veel wind of zon – en verzorgt (deels) de elektriciteitsvoorziening van het kantoorgebouw van het Ministeries van Infrastructuur en Waterstaat en Buitenlandse Zaken en COA, IND en Dienst Terugkeer en Vertrek. “Op de wat langere termijn zouden batterijen zoals de Stadsbatterij ingezet kunnen worden in zogenaamde Smartgrids”, voorziet EnergieRijk Den Haag.

Auteur:
Paul Diersen

Lees ook onze andere berichten