Warmtenet Muiderberg door ondanks afwijzen PAW-subsidie

Geplaatst op 04-04-2022 door Stichting Warmtenetwerk

Warmtenet Muiderberg heeft geen subsidie toegewezen gekregen in de meest recente ronde van het Programma Aardgasvrije Wijken (PAW). Desondanks zijn de gemeente Gooise Meren en energiecoöperatie Wattnu enthousiast over de positieve beoordeling van de adviescommissie van PAW en willen zij doorgaan met de uitrol van het warmtenet.

 

Er was voor de realisatie van Warmtenet Muiderberg 6,7 miljoen euro subsidie aangevraagd uit de derde ronde proeftuinen van het PAW. Door het niet toekennen van de subsidie valt een belangrijke financieringsbron voor het warmtenet weg. De gemeente gaat nu samen met het coöperatieve warmtebedrijf Wattnu onderzoeken hoe het warmtenet alsnog gerealiseerd kan worden.

 

Mislopen subsidie
Hoewel energiecoöperatie Wattnu teleurgesteld is over het mislopen van de subsidie is er wel een goede beoordeling van de adviescommissie van het PAW uitgekomen. Zo werd het initiatief geprezen voor de technische oplossingen, het organisatiemodel en de participatie- en communicatieaanpak. Daarnaast wordt de businesscase van het warmtenet met zeer goed beoordeeld. Van de 47 PAW-aanvragen werden er maar veertien toegekend. Daarbij werd niet alleen gekeken naar de kwaliteit van de projecten, maar bijvoorbeeld ook naar de spreiding over de verschillende provincies, verschillende technische oplossingen en nieuwe leerervaringen. Helaas konden hierdoor niet alle goede projecten een subsidie krijgen.

 

Gemeente behoudt vertrouwen
Barbara Boudewijnse, wethouder duurzaamheid in de gemeente Gooise meren heeft nog altijd vertrouwen in de opzet voor het Warmtenet Muiderberg. “Dit is een forse tegenvaller, maar het Warmtenet Muiderberg is een te mooi initiatief om niet door te zetten. Niet alleen omdat het samen met de inwoners en de vrijwilligers van Wattnu is ontwikkeld, maar ook omdat de huidige tijd met bijna onbetaalbare energieprijzen en eindige energiebronnen zit te springen om andere, vernieuwende vormen van energievoorziening. We gaan met elkaar kijken hoe we de financiering toch rond kunnen krijgen.”

 

Financieel haalbaar
Door de subsidieaanvraag voor PAW heeft het project zeker niet stil gelegen, aldus voorzitter Miel Janssen van Wattnu. De afgelopen vier maanden hebben de energiecoaches van Wattnu 195 van de 230 woningen in het Van der Helstpark bezocht. Deze wijk staat als eerst op de lijst voor de aanleg van een warmtenet, als hier een nieuw riool wordt aangelegd. Wattnu wil de aanleg van het warmtenet tegelijkertijd doen met het vervangen van het riool door de gemeente. Alleen dan zou het financieel haalbaar zijn.

 

Netwerk
Warmtenet Muiderberg is onderdeel van een netwerk dat bestaat uit Warmtebedrijf Muiderberg, Warmtenet Muiderberg, energiecoöperatie Wattnu en gemeente Gooise Meren. Er wordt samen met bewoners gewerkt aan de bouw van een lokaal warmtenet door gebruikmaking van eigen kennis, ervaring en verantwoordelijkheden. Warmtenet Muiderberg heeft voor aquathermie gekozen, omdat het de meest efficiënte en betaalbare manier is om van het gas af te gaan in deze gemeente. Dat komt doordat de gemeente grenst aan het IJmeer waar voldoende relatief warm water beschikbaar is om de huizen in Muiderberg te verwarmen.

 

Haalbare kaart
Wattnu heeft aangegeven dat het warmtenet alleen aangelegd kan worden als het voor bewoners een haalbare kaart is. Daarom kijkt de energiecoöperatie naar alternatieve subsidiemogelijkheden. Een daarvan is de DEI+-subsidie waarmee demonstratie- en pilotprojecten gesubsidieerd worden. In de loop van 2022 wordt duidelijk of aanspraak gemaakt kan worden op deze subsidie. Bewoners kunnen voor het aanpassen van hun woningen ook een subsidie aanvragen in de vorm van de ISDE-subsidie. Als bewoners deelnemen aan Warmtenet Muiderberg hebben zij inspraak op belangrijke onderdelen zoals de prijsstelling. In de huidige plannen gaat Warmtenet Muiderberg gelijk op met de plannen van de gemeente om in 2023 het riool te vervangen in bepaalde delen Muiderberg.

Lees ook onze andere berichten