WN Magazine: De hoogtepunten uit de duurzame warmtesector in beeld

Geplaatst op 03-04-2023 door Stichting Warmtenetwerk

De nieuwste editie van WN Magazine is uit! Deze uitgave van het WN Magazine staat vol met hoogtepunten uit de duurzame warmtesector van 2022. Heeft u uw exemplaar al op de deurmat horen vallen?

 

Wekelijks publiceren wij actuele artikelen en nieuwsberichten voor en over de duurzame warmtesector. In dit jaarmagazine hebben wij de hoogtepunten uit 2022 speciaal voor onze deelnemers gebundeld. Zo besteedden we het afgelopen jaar vanuit verschillende invalshoeken aandacht aan de vele inspirerende Warmteprojecten in ons land. Wij zijn verheugd dat er steeds meer aansprekende voorbeelden van verduurzaming van de gebouwde omgeving bijkomen! Daar werken we met z’n allen hard aan.

 

In dit magazine
Wij openen het magazine met een feestelijke terugblik op het Warmte Congrestival van 8 december 2022. Dit evenement was niet alleen volledig uitverkocht, maar ook zeer succesvol in het inspireren en verbinden van de bezoekers.

Ook zijn we alweer anderhalf jaar op weg met de Warmteprojectentool. Deze tool helpt nieuwe initiatieven op weg aan de hand van data en informatie over reeds bestaande warmteprojecten. Er worden steeds meer projecten aan toegevoegd en sinds een paar maanden houden we ook de CO2-prestatie van de warmtenetten erin bij. Daarmee maken we graag een bruggetje naar de Monitor Verduurzaming Gebouwde Omgeving van RVO, waarover een artikel in dit magazine niet ontbreekt: hieruit blijkt dat het aandeel hernieuwbare warmte in grote warmtenetten een vlucht heeft genomen naar 38,5% in 2021.

 

Kennis delen
In het magazine leest u diverse artikelen over initiatieven die een bijdrage leveren aan de energietransitie met collectieve warmte, zoals het COHEASY project van KWR. Ook over de verduurzaming van bronnen valt veel te schrijven, wat we dan ook met veel plezier hebben gedaan, vaak samen met of over projecten van onze deelnemers.

Voor onze deelnemers willen wij alle kennis en informatie graag zo toegankelijk mogelijk maken via ons platform. In het magazine vindt u daarom ook informatie over de manier waarop wij deze kennis ontwikkelen, borgen en delen in bijvoorbeeld de drie Programmaraden Techniek, Beleid & Ontwikkeling en Wet- & Regelgeving. Concrete voorbeelden daarvan zijn de publicatie van het Whitepaper Thermisch voorspannen, dat projecten haalbaar maakt en daarmee kansen biedt voor de energietransitie, en de diverse kenissessies die Stichting Warmtenetwerk aanbiedt, zoals het webinar over ETSII op 18 april a.s.

 

Warmtenetten versnellen de energietransitie
Het warmtesysteem van de toekomst is duurzaam. Alle technieken en bronnen zijn daarbij van belang en kunnen op de juiste plaats en in de juiste situatie worden ingezet. Collectieve warmtenetten spelen daarbij een belangrijke rol en versnellen de transitie. Dat gaat niet vanzelf en samenwerking in de gehele keten is essentieel. Stichting Warmtenetwerk verenigt als enige organisatie in Nederland spelers in die gehele keten, van warmtebedrijven, gemeenten, provincies, woningcorporaties, leveranciers en aannemers tot adviseurs. Daar zijn wij trots op!

 

Magazine voor deelnemers
Het magazine is per post verstuurd aan de contactpersonen bij de deelnemende organisaties. Bent u geen contactpersoon, maar is de organisatie waarvoor u werkzaam bent wel deelnemer van Stichting Warmtentwerk? Dan kunt u hier de digitale versie lezen. Bent u zelf onze contactpersoon, maar heeft u geen magazine ontvangen, dan kunt u een e-mail sturen naar secretariaat@warmtenetwerk.nl


Aanvragen magazine door niet-deelnemers

Ook als u geen deelnemer bent van Stichting Warmtenetwerk, kunt u het magazine aanvragen. Wij vragen dan wel een vergoeding van 25 euro excl. BTW. U ontvangt het magazine gratis als u deelnemer wordt, naast alle andere voordelen en privileges die u als deelnemer heeft.  

 

Wij wensen u veel leesplezier! 

Lees ook onze andere berichten