Woningcorporaties vertegenwoordigd in bestuur Warmtenetwerk

Geplaatst op 28-04-2021 door Stichting Warmtenetwerk

Met de benoeming van Ronald Jungnitsch zijn woningcorporaties uit het Zuiden voor een deel vertegenwoordigd in het bestuur van Stichting Warmtenetwerk. Jungnitsch werkt al meer dan 30 jaar in de volkshuisvesting. Momenteel werkt hij voor Woningcorporatie Weller uit Heerlen als adviseur duurzaamheid.

 

In het bestuur van Stichting Warmtenetwerk is Jungnitsch toegetreden om de woningcorporaties te vertegenwoordigen. Volgens hem is er behoefte aan een bredere visie op de warmtetransitie. “Het gaat er niet alleen om de businesscases voor warmtenetten rond te krijgen, maar vooral ook om alle maatschappelijk relevante koppelkansen te benutten. Integrale duurzame gebiedsontwikkeling en de energietransitie kunnen een winnende combinatie vormen. Er is een breed scala aan invalshoeken waar we aan moeten werken. Het gaat bijvoorbeeld ook om armoedebestrijding, gezondheid, biodiversiteit, klimaatadaptatie etcetera. Kortom het benutten van kansen tegen de laagste maatschappelijke kosten.”

 

Kennis verheffen
Stichting Warmtenetwerk biedt de corporatiesector kansen, denkt Jungnitsch. “Het is een organisatie waar we zaken die voor onze sector belangrijk zijn, kunnen agenderen. Door samenwerking en kennisdeling kunnen we verder komen en de geproduceerde kennis verheffen naar andere schaalniveaus.” Woningcorporaties hebben de rol van startmotor van de warmtetransitie toebedeeld gekregen. Volgens Jungnitsch willen woningcorporaties deze functie graag vervullen. “Maar we zijn ook voorzichtig. Het lijkt misschien of woningcorporaties geld genoeg hebben, maar we kunnen niet onbeperkt investeren. Op termijn drogen onze middelen op, is de verwachting.”

 

Realistische berichtgeving
Jungnitsch onderstreept de rol van Stichting Warmtenetwerk in objectieve berichtgeving over warmtenetten. “Data en informatie over warmtenetten moeten boven water komen om serieuze vergelijkingen te kunnen maken. Woningcorporaties worden nu bijvoorbeeld geconfronteerd met grote verschillen in aansluitkosten. Waar komen die verschillen vandaan? Realistische berichtgeving en objectieve data en informatie kunnen helpen om inzicht te verschaffen.” Het gaat er volgens Jungnitsch om het hele verhaal te vertellen. Daar wil hij aan bijdragen. “We moeten benoemen wat er goed gaat, maar ook wat beter kan, of niet kan. Alleen zo kunnen we de energietransitie verder brengen en bijdragen aan het geheel. Daar is echt behoefte aan.”

 

Auteur:
Stichting Warmtenetwerk

Lees ook onze andere berichten