Warmtenetwerk Jaarcongres op 10 mei 2023

Datum:
10 mei 2023

Tijdstip:
Van 10.30 tot ca. 18.00 uur, ontvangst vanaf 10.00

Locatie:
Chassé Theater, Claudius Prinsenlaan 8, Breda

Prijs voor deelnemers:
gratis

Prijs voor niet-deelnemers:
€ 250,-

Op 10 mei 2023 vindt het Warmtenetwerk Jaarcongres plaats. Wij hopen u dan weer live te kunnen ontmoeten in het Chassé Theater in Breda. We zijn verheugd u weer een interessant programma te kunnen bieden, met topsprekers als Reinier Koppelaar (waarnemend directeur Energiemarkt bij het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat), Sven Ringelberg (Transitiepaden) en Evelien Brederode (Warmte netwerk Westland) en volop mogelijkheden om te netwerken.

 

Stichting Warmtenetwerk verenigt spelers in de gehele warmteketen, van warmtebedrijven, gemeenten, woningcorporaties, leveranciers, aannemers tot adviseurs. Het doel van de Stichting is de warmtetransitie aan te jagen door samen te werken aan collectieve warmte. Dat werpt op verschillende manieren zijn vruchten af, maar de noodzaak om nog veel meer te versnellen wordt steeds hoger. In het ochtendprogramma geeft het bestuur van Stichting Warmtenetwerk een inhoudelijke update over thema’s die wij samen hebben kunnen oppakken en geven zij inzicht in de huidige stand van bestuurlijke zaken. Wij draaien voor deze gelegenheid de setting van het theater om en zetten onze deelnemers daarmee letterlijk op het podium!

Uit o.a. de proeftuinen is gebleken dat er diverse knelpunten zijn. Betaalbaarheid, wet- en regelgeving en het meekrijgen van bewoners zijn vaak gehoorde knelpunten. Door recente ontwikkelingen rijzen er ook twijfels over de haalbaarheid van de energietransitie en tegelijkertijd zijn de volatiele gasprijzen juist een stimulans voor het ontwikkelen van duurzame bronnen. Tijdens het middagprogramma hebben we een aantal interessante sprekers op het podium staan. Dus aarzel niet en meld u alvast aan!

 

Aanmelden

 

Gastsprekers: 
Sven Ringelberg (Transitiepaden) is strategisch adviseur met jarenlange ervaring in duurzame innovatieve projecten en advieswerk. Zijn focus lig op het tot daadwerkelijke resultaten brengen van duurzame projecten, met de overtuiging is dat duurzaamheid niet alleen inspirerend moet zijn, maar vooral praktisch toegepast moet worden. Sven werkt voor zowel woningcorporaties, gemeenten als energieleveranciers die zich richten op het verduurzamen van de bestaande woningvoorraad. Daarbij begeeft hij zich op het snijvlak van bestuurlijk-, management- en bewonersniveau. 

De radicaalste energietransitie ter wereld vond zestig jaar geleden in Nederland plaats. Ons land stapte toen massaal over van kolen naar aardgas. Een boek over deze transitie was er nog niet. Dus schreef Sven er een boek over: ‘De Nederlandse aardgastransitie: Lessen voor de energietransitie van de 21ste eeuw’. Hij deed dit vooral ook om inzichten op te doen voor de huidige energietransitie. De belangrijkste lessen zijn volgens hem dat de overheid destijds duidelijke keuzes durfde te maken en dat er bereidheid was om te investeren. 

Op het Warmtenetwerk Jaarcongres deelt hij zijn ervaringen in een energieke en inspirerende speech.

 

Evelien Brederode werkt sinds 2018 aan het de opbouw van een warmtesysteem in het Westland. Een samenwerking tussen glastuinbouwondernemers, HVC en Capturam waarbij de warmtenetten rondom de verscheidene aardwarmtebronnen met elkaar worden verbonden tot 1 groter systeem. Dit systeem zal op termijn diverser worden met levering aan de gebouwde omgeving en de introductie van nieuwe warmtebronnen zoals restwarmte. Door een coöperatieve aanpak met de afnemers is een er gebalanceerde samenwerking op lokaal én regionaal niveau waarin risico’s en rendementen worden gedeeld.

Evelien heeft zich binnen de energiewereld bewust gespecialiseerd in de glastuinbouwsector. Vanuit energetisch oogpunt is dat een fantastische klantgroep: ondernemend, sneller beslissers, grote energievraag, veel assets en flexibiliteit. Met de juiste aanpak; waar de sector aan het roer blijft- is hier op korte termijn veel impact te maken.

 

Reinier Koppelaar zet zich sinds november 2021 op het ministerie van EZK in voor de warmtetransitie. Sinds september vorig jaar is hij MT- lid en plaatsvervangend directeur Energiemarkt bij het directoraat-generaal Klimaat en Energie van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK). Daar wordt het beleid en de wetgeving voor alle energiesectoren gemaakt. Sinds 1 maart is zijn focus verbreed naar alle energiedragers door zijn rol als waarnemend directeur Energiemarkt.

De ambitie om 1,5 miljoen huishoudens van het aardgas af te helpen blijft onveranderd staan. Gemeenten hebben deze vertaald in Transitievisies Warmte, de rijksoverheid werkt aan de financiële (uitvoeringskosten, subsidiëring warmtenetten) en juridische (wetgeving) randvoorwaarden. Waar staan we nu? Wat is de toekomstvisie van EZK? Welke rol is daarin weggelegd voor collectieve warmte? Hoe kunnen we als keten nog beter samenwerken? 

 

Programma
Hieronder treft u het programma aan. *Het ochtendprogramma tot de netwerklunch is alleen voor deelnemers van Stichting Warmtenetwerk. Na de lunch zijn óók niet-deelnemers van harte welkom! 

Ochtendprogramma (exclusief voor deelnemers)*

10.00 – 10.30 uur   Ontvangst met koffie en thee voor het ochtendprogramma

10.30 – 10.40 uur    Opening en welkom

10.40 – 11.20 uur    Bestuursupdate, strategie, communicatie & content, financiën

11.20 – 11.35 uur     Verslag van de Programmaraden

11.35 – 11.50 uur     Presentatie Marcel Bosman, A. Hak – Thesisonderzoek
                                  Technische oplossingen voor de aanleg van warmteleidingen
                                  binnen een optimale ordening van de ondergrond

11.50 – 12.00 uur    Vragen en wrap-up

12.00                        Einde ochtendprogramma en lunch

Middagprogramma

12.00 – 13.00 uur    Inloop en ontvangst met een netwerklunch

13.00 – 13.15 uur    Opening door Ernst Japikse, voorzitter Stichting Warmtenetwerk

13.15 – 14.00 uur    Presentatie Sven Ringelberg – Transitiepaden

14.00 – 14.45 uur    Presentatie en dialoog Reinier Koppelaar – EZK

14.45 – 15.30 uur    Pauze en netwerken

15.30 – 16.15 uur    Presentatie Evelien Brederode – Warmte netwerk Westland

16.15 – 16.30 uur    Dialoog / rondetafelgesprek, Wrap-up en afsluiting

16.30 – 18.00 uur    Netwerkborrel

 

Kosten en aanmelding
Voor deelnemers van Stichting Warmtenetwerk is de toegang tot het Warmtenetwerk Jaarcongres gratis*. Voor niet-deelnemers bedragen de deelnamekosten € 250. Aanmelden kan tot en met 2 mei via deze link. Bij uw aanmelding kunt u aangeven of u deelnemer bent van Stichting Warmtenetwerk of niet.

*Bij een no-show of niet tijdig afmelden (uiterlijk tot 1 dag voorafgaande aan het evenement) zijn wij genoodzaakt om de volledige toegangskosten à € 250,- aan u door te berekenen. Voor verdere voorwaarden van onze evenementen verwijzen wij u naar onze spelregels.

 

Wordt deelnemer en krijg alsnog gratis toegang
Bent u nog geen deelnemer van Stichting Warmtenetwerk? Ga dan naar onze website voor meer informatie over de voordelen en privileges die u als deelnemer heeft. Wanneer u zich vóór of uiterlijk 1 maand na dit event aanmeldt als nieuwe deelnemer, zullen wij de kosten voor uw deelname aan dit event crediteren.

 

Routebeschrijving en parkeren
Dit congres vindt plaats in het Chassé Theater in Breda. De locatie van het theater is: Claudius Prinsenlaan 8 in Breda. Voor meer informatie over de locatie en de routebeschrijving en parkeren verwijzen wij u naar de website van het Chassé Theater

Zien wij u ook op 10 mei in Breda?

Bekijk ook andere evenementen