Kennisevent Twinleidingen, 10 november 2022

Datum:
10 november 2022

Tijdstip:
van 13.30 uur tot 17.30 uur

Locatie:
Van der Valk Tiel (Laan van Westroijen 10)

Prijs voor deelnemers:
Gratis

Prijs voor niet-deelnemers:
€ 150,-

De Programmaraad Techniek van Stichting Warmtenetwerk organiseert op 10 november a.s. een kennissessie voor technisch specialisten. Wij willen graag actief met u brainstormen over de toepassing van Twinleidingen en het gebruik ervan binnen de warmtebranche verder uitdiepen. De beoogde output is een gedegen en technisch inhoudelijke factsheet, dat dient als kennisdocument en naslagwerk voor de branche.  

 

Vraagstuk
Tijdens de kennissessie willen we ook graag ingaan op het vraagstuk, waarom er in Nederland zo weinig Twinleidingen worden toegepast terwijl dit in omringende landen veel meer gebeurt. Het is efficiënter en goedkoper dus waarom wordt het in Nederland dan niet op grote schaal toegepast? En wat kunnen wij samen doen om de mogelijkheden van het gebruiken van Twinleidingen goed voor het voetlicht te brengen? Heeft u als aannemer, adviseur, opdrachtgever of leverancier nu specifieke kennis op het gebied van Twinleidingen? Dan bent u meer dan welkom! Meld u dan aan en creëer samen met de programmaraad Techniek een kennisdocument waar heel de branche profijt van kan hebben!

 

Programma
Tijdens deze middag zullen er interessante presentaties gegeven worden, gezien vanuit drie verschillende vakgebieden. Zo sluiten theorie en praktijk voor alle deelnemers goed op elkaar aan, letterlijk en figuurlijk:

1. Engineering
Vanuit de engineering-/advieskant zal Qirion een presentatie geven. Tijdens deze presentatie wordt voornamelijk ingegaan op de theoretische voor- en nadelen van het gebruiken van twinleidingen.

2. Leveranciers
Kingspan Logstor zal een presentatie geven, waarin zij ingaan op het gebruik van staal. Wat zijn er voor oplossingen in de markt? Hoe om te gaan met uitdagingen? Ook zal er worden stilgestaan bij de mogelijkheden van kunststof twinleidingen.

3. Aanleg/infrastructuur
Nijkamp Aanneming zal hun ervaringen delen met het aanleggen van twinleidingen, om een goed beeld te schetsen van de praktijk. Ronald Rops, Projectleider Warmte bij Nijkamp, geeft een kijkje in de keuken aan de hand van pilotwijk ’t Groene Hof, het secundaire twinleidingnet in Ede en de HDD Twin DN100 van de IJdoornlaan in Amsterdam. Hierbij gaat Ronald in op de praktische voor- en nadelen bij de aanleg en bij het gebruik van de diverse leidingen, aansluitmethoden en zaken als verlaging van warmteverlies

 

Doel
Met deze kennissessie hebben wij het volgende doel voor ogen:

  • Kennis delen en verspreiden

  • Aangeven en onderbouwen van de mogelijkheden

  • Inhoudelijke factsheet/technisch naslagwerk als output

  • De output van deze kennissessie wordt met branchegenoten gedeeld

 

Doelgroep 
Wij richten ons met de brainstorm en de kennissessie op technische specialisten van:

  • Aannemers

  • Adviesbureaus

  • Opdrachtgevers

  • Leveranciers

 

Datum en tijdstip
10 november 2022 van 13.30 tot 17.30 uur

 

Locatie
Deze kennissessie wordt gehouden bij Van der Valk in Tiel.

 

Deelname en aanmelden
Als deelnemer aan de kennissessie wordt van u verwacht hier een actieve bijdrage aan te leveren. Wij zoeken specialisten die inhoudelijk kunnen meedenken over bovengenoemd onderwerp en vakgebied. De resultaten van de kennissessie maken wij op onze website en mediakanalen bekend zodat alle geïnteresseerden van de gezamenlijke kennis en uitkomsten kunnen profiteren.  

 

Heeft u interesse om mee te doen met deze kennissessie? Meld u dan aan via dit aanmeldformulier.

 

Over de Programmaraad Techniek
Inmiddels bestaan de drie Programmaraden van Stichting Warmtenetwerk, waaronder de Programmaraad Techniek, alweer twee jaar. In deze twee jaar hebben er meerdere (online) evenementen plaatsgevonden. 

 

Thermisch Voorspannen
Daarnaast is de programmaraad Techniek in de afrondende fase van het kennisdocument Thermisch Voorspannen. Na de zomer publiceren wij de output van de online kennissessies in de vorm van een interessante reader en inspiratieplaat. Houd onze website daarom goed in de gaten! 

 

De laatste meter
Verder kunnen we mededelen dat we bezig zijn met een interessant topic: ‘De laatste meter’. Wat gebeurt er met de laatste meter van het aanleggen van een warmtenet? Wie is waarvoor verantwoordelijk en hoe creëren we deze meter meer synergie? Stichting Warmtenetwerk is voornemens hierover samen met alle partners van het Nationaal Warmtenet Trendrapport 2021 een kennissessie te organiseren. Hiermee beogen wij een overzicht en een keuzematrix af te geven aan de markt, zodat men zich een betere voorstelling kan maken van de mogelijkheden om bestaande bouw (grondgebonden woningen en hoogbouw) aan te sluiten op een warmtenet. Dit kan bijdragen aan de versnelling van de transitie van de gebouwde omgeving naar warmtenetten.

 

Twinleidingen
Naast de onderwerpen Thermisch Voorspannen en De laatste meter wenst de programmaraad nu het volgende onderwerp op te pakken: Twinleidingen. Wij vragen wederom ook uw kennis en know how in te brengen en met ons te brainstormen in een interactieve en vooral technische kennissessie

 

Leden Programmaraad Techniek
De Programmaraad Techniek bestaat uit de volgende deelnemers:

 

Bekijk ook andere evenementen