Opleidingen Stichting PHOE

PHOE is hét centrum voor post-hbo-opleidingen op energiegebied in Nederland.

 

Op 29 februari start een nieuwe opleiding Waterstof. Als deelnemer van Stichting Warmtenetwerk ontvang je een introductiekorting van 15% op deze opleiding als je je vóór 1 februari 2024 aanmeldt. De volgende opleidingen gaan binnenkort van start:

 

Opleiding Waterstof 
Start op 29 februari 2024 (9 dagdelen).

De opleiding waterstof is ontworpen om je een diepgaand begrip te bieden van het Nederlandse energiesysteem en de energiemarkt, met focus op de cruciale rol van waterstof in de energietransitie. Je leert hoe waterstof wordt geproduceerd, opgeslagen en waar het kan worden toegepast. Het hoofddoel van de cursus is om het complexe energiesysteem en de verschillende aspecten van waterstof te leren begrijpen en te analyseren en feiten en fabels te onderscheiden.

Voor meer informatie en aanmelden: phoe.nl/waterstof/

 

Training Adviesvaardigheden (Adviseren in de energietransitie)
Start op 29 februari 2024, 5 dagdelen.

De energietransitie vraagt ons niet alleen om onze manier van omgaan met energie te veranderen, maar ook om op een andere manier de omgeving erbij te betrekken en mee te nemen in de realisatie van duurzame energieprojecten. Daarvoor zijn goede adviseurs nodig die binnen de verduurzaming partijen in beweging kunnen brengen, kunnen enthousiasmeren en dichter bij elkaar kunnen brengen. Alleen zo komt men tot gezamenlijk gedragen oplossingen. Welke adviestechnieken zijn er, hoe geef je gedegen advies en aanbevelingen, hoe zet je verandering in gang en hoe beïnvloed je het gedrag van anderen?

Voor meer informatie en aanmelden: phoe.nl/adviesvaardigheden-energietransitie/

 

Opleiding Duurzame Energie
Start op 2 april 2024 (11 dagdelen).
In deze opleiding maak je kennis met diverse vormen van duurzame energie, verrijk je je technische kennis en ontdek je wanneer deze energiebronnen toegepast kunnen worden. We bieden inzicht in de klimaatdoelen en subsidieregelingen, en helpen je met casussen en berekeningen om te bepalen welke duurzame energiebronnen geschikt zijn en welke voor- en nadelen ze met zich meebrengen.

Deze opleiding vormt de ideale basis om een rol te spelen in de energietransitie. Na de afronding ben je in staat om feiten en fabels van elkaar te onderscheiden, berekeningen te maken en op basisniveau advies te geven.

Voor meer informatie en aanmelden: phoe.nl/duurzame-energie/

 

Opleiding Introductie Energiekunde
Start op 3 april 2024 (22 dagdelen).

De post-hbo-opleiding Introductie Energiekunde richt zich op energiegebruik binnen de industrie en de gebouwde omgeving, zowel nieuwbouw als bestaande bouw. Je wordt opgeleid tot energiedeskundige die voldoende allround is om in een bedrijfssituatie de benodigde maatregelen te bepalen ter bevordering van een optimale energiehuishouding. Na succesvolle deelname van de opleiding ben je een generalist in het vakgebied. Je bent in staat om namens jouw bedrijf of instelling de regie te voeren en als volwaardig gesprekspartner te fungeren wanneer het over energievraagstukken gaat.

Voor meer informatie en aanmelden: phoe.nl/introductieenergiekunde/

 

Energieconsulent
Start op elk gewenst moment van het jaar. In de opleiding Energieconsulent wordt de kennis uit de opleiding Introductie Energiekunde geïntegreerd en de ontbrekende kennis op het gebied van systeemleer en adviesvaardigheden geleerd. Binnen anderhalf jaar ga je onder persoonlijke studiebegeleiding aan de slag met zowel theorie als een gespecialiseerde praktijkopdracht, die veelal gericht zal zijn op het oplossen van een energievraagstuk. De studiebelasting bedraagt in totaal ongeveer 400 uur. Slaag je? Dan mag je je bij de FedEC inschrijven als Register Energieadviseur (titel ‘rea’).

Voor meer informatie en aanmelden: phoe.nl/energieconsulent/

 

Bekijk ook andere evementen