Uitnodiging webinar: online workshop Richtlijn Waterkwaliteit

Datum:
26 oktober 2020

Tijdstip:
14.00 uur - 15.30 uur (uitloop mogelijk)

Locatie:
Online

Prijs voor deelnemers:
Gratis

Prijs voor niet-deelnemers:
€ 75,- (excl. BTW)

Steeds vaker stellen warmtebedrijven vragen over hoe men de waterkwaliteit kan controleren en beheren. Het ene bedrijf stelt vragen over hoe men preventief de waterkwaliteit moet borgen en het andere bedrijf is geconfronteerd met problemen ergens in de keten van de warmteproductie en warmtelevering. Sommigen zijn bekend met en hanteren de verouderde KEMA-norm (uit 1995) en er circuleren Duitse en Deense richtlijnen. Met de groei van het aantal warmtenetten, de soms lagere temperaturen en de toepassing van nieuwe materialen, groeit ook de vraag naar beheersing van de waterkwaliteit. Enkele leden van Stichting Warmtenetwerk onderkennen dit belang en komen tot een aanpak.

 

Wij willen graag inzichten en kennis vergaren en delen binnen ons netwerk. We hebben daarom een plan opgesteld om met de leden van Stichting Warmtenetwerk gezamenlijk te komen tot een nieuwe Nederlandse Richtlijn Waterkwaliteit en een praktische handreiking.


 

Bent u geïnteresseerd in het thema waterkwaliteit?
Dan nodigen wij u graag uit voor onze online workshop op 26 oktober aanstaande. U kunt kennis opdoen op het gebied van waterkwaliteit en meepraten over de aanpak van de totstandkoming van de Richtlijn Waterkwaliteit. Gezien de huidige aangescherpte maatregelen met betrekking tot COVID-19 zal deze workshop niet in fysieke vorm zijn maar in de vorm van een online webinar

 

 

Programma
·       Waarom een Richtlijn Waterkwaliteit?
·       Hoe is de waterkwaliteit in een warmtenet onder controle te krijgen en te houden?
·       Wie zijn de betrokkenen/belanghebbenden bij een Richtlijn Waterkwaliteit?
·       Wat willen/kunnen we vastleggen?
·       Hoe zorgen we voor de inkadering van de richtlijn?
·       Hoe komen we gezamenlijk tot een Richtlijn Waterkwaliteit?
Enkele gastsprekers zullen deze thema’s toelichten en de stuurgroep zal haar plan voor de ontwikkeling van de Richtlijn Waterkwaliteit aan u voorleggen.
 

 

Kosten
Voor leden van Stichting Warmtenetwerk zijn voor deelname aan deze online kick-off sessie geen kosten verbonden. Aan niet-leden vragen wij een bijdrage van € 75 (excl. BTW) die vooraf aan de online workshop dient te worden voldaan.
 

 

Aanmelden
Via het aanmeldformulier ontvangen wij graag uw aanmelding. Na aanmelding ontvangt u de bevestiging voor deelname aan onze workshop en aanvullende informatie. Enkele dagen voorafgaande aan deze online workshop ontvangt u nadere informatie over toegang tot de beveiligde omgeving van het webinar.

Bekijk ook andere evenementen