AVR


AVR
AVR is gespecialiseerd in de verwerking van diverse soorten restafval. We zetten dit afval om in energie en grondstoffen voor huishoudens en bedrijven. Het is onze ambitie om een schone wereld te creëren waarin niets onbenut blijft. Daarom maken wij wat waardeloos is weer waardevol. We werken aan positieve verandering, iedere dag weer, met een nuchtere kijk en praktische oplossingen.

Visie op de energietransitie

Wij maken energie van afval dat niet geschikt is voor hergebruik of recycling. Dit restafval kan je nog wel waardevol inzetten als energiebron, want waarom zou je dat niet doen? Onze energie voorkomt de inzet van gas in de industrie en in huishoudens en is een waardevolle bron in de transitie naar een duurzame energietransitie. Door onze bestaande warmtenetwerken open en transparant te maken worden deze flexibel en voor meerdere bronnen toegankelijk. Daar geloven wij in én zetten wij ons voor in.

De energietransitie in praktijk

Door continu het maximale te halen uit het restafval dat wij ontvangen, door flexibel te zijn in de levering van warmte en stoom vs. elektriciteit gedurende de dag en het jaar; en door te participeren in discussies en werkgroepen over open warmtenetten.Categorie

Fabrikant, Leverancier
Overig


Kernactiviteiten

Afvalverwerking
Energie leveren
Elektriciteit
Stoom
Warmte leveren
Plastic scheiden


Website

www.avr.nl