Berenschot


Berenschot
Berenschot is een organisatie adviesbureau op de snijvlak van het publieke en private partij, actief op strategische niveau in onder andere de energietransitie met inhoudelijk-technische advisering en governance- en samenwerkingsvraagstukken.

Visie op de energietransitie

Onafhankelijke strategische advisering aan besluitvormers over de positionering van collectieve warmte in het realiseren van CO2 verlaging dan/wel over de governance van warmtenetten.

De energietransitie in praktijk

Onafhankelijke strategische advisering aan besluitvormers over de positionering van collectieve warmte in het realiseren van CO2 verlaging dan/wel over de governance van warmtenetten.Categorie

Ingenieursbureau, Dienstverlener
Ontwikkeling
Overig


Kernactiviteiten

Management en organisatieadvies
governance
procesbegeleiding
scenario ontwikkeling


Website

www.berenschot.nl