Gemeente Amsterdam


Gemeente Amsterdam
De gemeente Amsterdam voert sinds 2005 een warmte, tenzij – beleid. De Nederlandse hoofdstad heeft daarvoor drie argumenten: verbetering van de luchtkwaliteit, energiebesparing en CO2-reductie en de bouw van een robuust en toekomstbestendig energiesysteem waarmee kan worden voorgesorteerd op de toenemende koudevraag. De gemeente Amsterdam is samen met Nuon eigenaar van Westpoort Warmte en met haar afvalenergiecentrale warmteproducent voor dit net. Daarnaast zijn er in Amsterdam warmte- en koudenetten van Nuon en van Cofely. Het beleid van de gemeente is om warmtelevering te laten groeien van 55.000 woningequivalenten in 2010 naar 100.000 in 2025 en 200.000 in 2040.Categorie

Overheid
Overig


Website

www.amsterdam.nl