Eerste resultaten DRAGLOW-project

Geplaatst op 01-02-2022 door Stichting Warmtenetwerk

Het DRAGLOW-project is flink op stoom gekomen, blijkt uit de eerste resultaten die in januari bekend gemaakt zijn. In het samenwerkingsverband van Europese partners onder leiding van TNO wordt onderzocht hoe de operationele kosten voor geothermie en stadsverwarming en de kosten van de daarvoor noodzakelijke transportsystemen met een derde verlaagd kunnen worden. Een belangrijk onderdeel daarvan is het verlagen van de stromingsweerstand in pijpleidingen, waardoor het mogelijk wordt om kleinere leidingdiameters te gebruiken.

 

In januari zijn de eerste resultaten van het project bekend gemaakt. Het DRAGLOW-team heeft in de afgelopen periode informatie en gegevens verzameld over geothermie en stadsverwarming. Dit is gedaan om te kijken hoe weerstandbeperkende middelen (Drag Reducing Agents of DRA) in deze systemen toegepast kunnen worden. Hiervoor is een brede literatuurstudie uitgevoerd en zijn interviews met de verschillende belanghebbenden in de sector gehouden. In september 2021 is een workshop georganiseerd om de systeemvereisten te valideren. Deze zijn bewust zo gekozen dat de toepassing van weerstandbeperkende middelen wordt onderzocht voor een breed scala aan geologische en stadsverwarmingscondities in Nederland en wereldwijd. Momenteel onderzoekt het DRAGLOW-team beschikbare milieuvriendelijke DRA die de omstandigheden in de geothermie en stadsverwarming aankunnen.

 

Testen in realistische omstandigheden
Daarnaast is gewerkt aan het eerste ontwerp van een grootschalige onderzoeksopstelling in het Rijswijk Centre for Sustainable Geo Energy om het testen van DRA-prestaties in realistische omstandigheden mogelijk te maken. De TUDelft doet representatieve kernoverstromingsexperimenten om de langetermijneffecten van DRA in de ondergrond te beoordelen. De toetsing van de modellen aan de hand van standaardissues is uitgevoerd en ook de voor de modellering te gebruiken softwarepakketten zijn beoordeeld. Verder is er in augustus een nieuwe onderzoeker aangesteld die verantwoordelijk is voor de laboratoriumtesten. Om input te krijgen voor nieuwe testen zijn bijeenkomsten gehouden met de bedrijven Nouryon, Roemex en ECW Energy. Zowel Nouryon als Roemex hebben DRA-monsters aangeleverd. Komend kwartaal worden deze monsters gescreend en wordt onderzocht of ze geschikt zijn voor toepassing in geothermieputten of stadsverwarmingssystemen.

 

Hydraulisch model
Het DRAGLOW-team heeft veel gebiedsinformatie over het referentieproject kunnen verzamelen van verschillende bronnen zoals de gemeente, woningbouwverenigingen en openbare databases. Deze gegevens zijn beoordeeld en geïntegreerd in het hydraulisch model voor dit gebied. Nu kan het DRAGLOW-team de minimale en maximale netwerkdiameters beoordelen. De volgende uitdaging is dit model te ontwikkelen op basis van de technische resultaten en specificaties van DRA’s. Tot slot zijn in de afgelopen periode de economische voordelen van de weerstandsreductiemiddelen bekeken. Het DRAGLOW-team heeft zeven verschillende financiële modellen, twee geothermische modellen en vijf netwerkmodellen verzameld, beoordeeld en geanalyseerd op input, output en resultaten.

 

Over het consortium
Het DRAGLOW consortium bestaat uit TNO, ECW Energy, Roemex Ltd, Nouryon NV, TU-Delft, Enertrans BV, Well Engineering Partners, Wayland BV., Nijkamp Aanneming BV, Gemeente Rotterdam en Gemeente Amsterdam. Het project heeft een looptijd van 3 jaar.

 

Stichting Warmtenetwerk steunt het DRAGLOW-project
In augustus 2020 heeft Stichting Warmtenetwerk haar steun uitgesproken aan het DRAGLOW-project, door als deelnemer een actieve bijdrage te leveren aan de verspreiding van kennis over de resultaten van het project. Het doel van Stichting Warmtenetwerk hierin is een snellere en vooral bredere overdracht van nieuwe kennis en praktische tools voor het ontwerp, de realisatie en de exploitatie van collectieve warmtenetten voor partijen uit ons netwerk.

 

Meer informatie:

Auteur:
Joop van Vlerken

Lees ook onze andere berichten