Over Morgen


Over Morgen
Over Morgen is een toonaangevend adviesbureau op het vlak van de energietransitie. 75 medewerkers werken voor provincies, gemeenten, woningcorporaties en energiebedrijven. Wij willen niet alleen plannen maken, maar met name ook dat er duurzame projecten gemaakt worden.

Visie op de energietransitie

Over Morgen wil een gebouwde omgeving die duurzaam en zonder aardgas verwarmd wordt, waarin de eindgebruiker veel comfort krijgt voor een eerlijke prijs. Een aardgasloze gebouwde omgeving, die wat ons betreft zowel met duurzame warmtenetten als met individuele oplossingen bediend wordt.

De energietransitie in praktijk

De ervaren adviseurs van Over Morgen opereren vaak als “warmteregisseur” voor een gebied, maken warmte transitieplannen of worden ingezet als project- of procesmanager. Onze advisering wordt gedreven door data- analyse. Daartoe zetten wij onder andere onze Warmte Tranisitie Atlas in. We hebben diepe kennis van de businesscase van warmtevoorzieningen en de gebouwaanpassingen die nodig zijn.Categorie

Bouw, Realisatie
Exploitatie, Beheer
Ingenieursbureau, Dienstverlener
Ontwikkeling


Kernactiviteiten

Regionale Energie Strategieen
Warmtetransitievisies
Vastgoedportefeuille analyses
Warmte atlassen
Businesscases
Bewonerstrajecten
Projeect- en Procesmanagement.


Website

www.overmorgen.nl