Provincie Zuid-Holland


Provincie Zuid-Holland
De provincie Zuid-Holland telt grote warmtenetten waaronder in de steden Rotterdam en Den Haag, meerdere lokale netten en warmte- en CO2-netten in de glastuinbouw. Na een Green Deal voor warmte in 2011 tekende de provincie in 2013 met een groot aantal partijen waaronder Warmtenetwerk een samenwerkingsovereenkomst voor duurzame warmte en koude. De ondersteuning voor de activiteiten wordt verzorgd vanuit het Programmabureau Duurzame Warmte en Koude in Den Haag.Categorie

Ontwikkeling
Overheid


Website

www.zuid-holland.nl