Stadsverwarming Purmerend


Stadsverwarming Purmerend
Stadsverwarming Purmerend (SVP) is een lokaal warmtebedrijf (gemeente 100% aandeelhouder). Sinds 1 juli 2014 produceert Stadsverwarming Purmerend (SVP) met BioWarmteCentrale de Purmer en twee hulpwarmtecentrales zelf haar warmte. Hiermee heeft SVP zich ontwikkeld tot een integraal warmtebedrijf, met ketenoptimalisatie van warmteproductie tot aan levering bij de eindgebruikers. Met de BiowarmteCentrale voorziet SVP haar ruim 26.000 klanten (75% van de gebouwen van Purmerend) voor 80% van groene warmte en is de warmteproductie in Purmerend in sterke mate verduurzaamd.

Visie op de energietransitie

Stadsverwarming Purmerend (SVP) richt zich op het waarmaken van de kansen die Gasvrij Purmerend en de woningmarktontwikkeling bieden. Het gaat daarbij niet alleen om de bestaande propositie als warmtelevering (met de ontwikkeling van een nieuwe duurzame warmteproductie-installatie), maar ook om ontwikkeling van proposities als individuele warmtepompen, koudelevering en isolatie.

De energietransitie in praktijk

Stadsverwarming Purmerend (SVP) is betrokken bij een pilot project van de gemeente Purmerend, waarin met particuliere eigenaren van 95 woningen wordt bekeken op welke wijze de woning het beste aardgasvrij kan worden gemaakt (project “GasVrij Purmerend”). Daar zijn onlangs, met een Rijksbijdrage voor Proeftuinen Aardgasvrije Wijken (PAW), meer woningen bijgekomen.

De BioWarmteCentrale (44 MWth) verstookt 100.000 ton biomassa (houtsnippers) per jaar. De houtsnippers komen beschikbaar uit het terreinbeheer van Staatsbosbeheer. De houtsnippers zijn een bijproduct uit het reguliere beheer van bos, natuur en landschap. Hout is een duurzame, hernieuwbare grondstof en CO2 neutraal.Categorie

Exploitant Warmtenet, Warmteproducent
Exploitatie, Beheer


Kernactiviteiten

Lokaal warmtebedrijf
Levert warmte aan 75% van het aantal woningen in Purmerend
BioWarmteCentrale (BWC) de Purmer waar houtsnippers (afkomstig van Staatsbosbeheer) worden gebruikt om duurzame warmte op te wekken.


Website

www.stadsverwarmingpurmerend.nl