22 juni Kennissessie: Woningsector moet energietransitie versnellen. Maar hoe?

Geplaatst op 22-03-2022 door Stichting Warmtenetwerk

Op 22 juni organiseert Stichting Warmtenetwerk een inspirerend evenement speciaal bedoeld om kennis te delen, kennis op te halen en vooral weer te netwerken. Dit kennisevent staat in het teken van het Startmotorkader. We hebben een boeiend programma met diverse sprekers, die onze deelnemers en onze achterban informeren en voorzien van kennis, lessons learned, best practices en vooruitkijken naar de volgende stappen. Dit mag u niet missen!

 

Aanleiding en doel kennisevent
Afgelopen maanden is mede door de stijging van de gastarieven en alle negatieve berichtgeving hieromtrent het imago van de aanleg van duurzame warmtenetten onder druk komen te staan. Die tendens willen we doorbreken. Met dit kennisevent willen we als Stichting Warmtenetwerk een positieve swing geven aan de discussie rondom de aanleg van warmtenetten en de voortgang van de energietransitie. Het kennisevent is bedoeld voor iedereen die zicht bezighoudt met de aanleg van collectieve warmte, woningcorporaties, gemeenten en politici.  

 

Startmotor
In het Klimaatakkoord is afgesproken zo snel mogelijk aan de slag te gaan met de Startmotor, onder andere door huizen aan te sluiten op warmtenetten. Onderhandelingen tussen warmtebedrijven en woningcorporaties zijn vaak complexe trajecten. Om die gesprekken te ondersteunen hebben warmtebedrijven en corporaties het zogenoemde Startmotorkader ontwikkeld, waarmee partijen op projectniveau gezamenlijk sneller tot afspraken kunnen komen. Stichting Warmtenetwerk heeft hierover al regelmatig gecommuniceerd.

 

Sprekers
De sprekers op dit event belichten dit onderwerp vanuit diverse invalshoeken en expertises. Hiervoor verwelkomen wij deze middag o.a.: Willem de Vreeze van Aedes, Arno van Gestel van Stadsverwarming Purmerend, Petra de Groene van de Gemeente Rotterdam,  Peter van Vugt van RVO en Frank van Hoogstraten van Atriensis. Lees hieronder het uitgebreide en interessante programma. 

Programma
U bent vanaf 12.00 uur van harte welkom in de Lounge van Beeld en Geluid. Wij ontvangen u graag met een kleine lunch. Het programma ziet er als volgt uit:

 

12.00 uur

Ontvangst met lunch in de Lounge

13.00 uur

Welkom door de voorzitter Ernst Japikse (zaal: Club)

13.10 uur

Inleiding en eerste evaluatie Startmotor door Aedes met focus op beleid. Willem de Vreeze van Aedes en Arno van Gestel van Stadsverwarming Purmerend nemen u mee in deze eerste evaluatie: Waar komen we vandaan en wat hebben we geleerd?

13.40 uur

Presentatie ECW door Peter van Vugt: Peter van Vugt van het Expertise Centrum Warmte vertelt meer over de transparante business case en het template dat daarvoor is ontwikkeld vanuit het Startmotorkader. Daarnaast gaat hij in op de stand van zaken van de Stimuleringsregeling Aardgasvrije Huur (SAH). 

14.00 uur

Pauze en netwerken

14.45 uur

Praktijkervaringen gemeente: Petra de Groene, Directeur Economische Zaken en Duurzaamheid binnen de Gemeente Rotterdam, neemt ons mee in de ervaringen met het aansluiten van woonwijken en corporatiewoningen op het warmtenet. Hierbij deelt zij niet alleen de ervaringen van de gemeente met ons, maar juist ook de ervaringen van bewoners en hun kijk op aansluiting op het warmtenet.
De hoofdthema’s van deze presentatie zijn:
1. Burgerparticipatie
2. Ervaringen met startmotor template in de gebiedsaanpak (wat werkt wel en wat werkt niet?)

15.15 uur

Frank van Hoogstraten van Atriensis vertelt over de lancering van het afsprakenkader voor verlaging aansluitkosten corporatiewoningen. Aansluitkosten vormen te vaak een breekpunt bij inwisseling van gas voor duurzame warmtenetten in corporatiewoningen. Afstel of uitstel is te vaak het gevolg. Men wacht op nieuwe subsidies en op betere condities vanuit nu nog ontbrekende wet- en regelgeving. Anderzijds kunnen aansluitkosten ook zonder nieuwe spelregels fors omlaag. Door drie specialistische adviesbureaus en drie grote warmtebedrijven zijn 15 kansen voor kostenreductie op een rij gezet en op haalbaarheid getoetst. Het blijkt dat aansluitkosten nu al flink omlaag kunnen. Dit afsprakenkader met die 15 kansen wordt op 22 juni gelanceerd.

15.30 uur

Leerervaringen, do’s en dont’s door middel van een interactief panelgesprek

15.50 uur

Vragenronde

16.05 uur

Afsluiting en wrap up door de voorzitter Ernst Japikse

16.15 uur

Netwerkborrel

18.00 uur

Einde programma

   

 

Locatie
Dit kennisevent vindt plaats bij Beeld en Geluid, Zeestraat 82 in Den Haag. Meer informatie over de locatie, routebeschrijving en parkeren vindt u hier

 

Aanmeldprocedure
Deelname aan dit kennisevent is gratis voor deelnemers van Stichting Warmtenetwerk, gemeenten en woningcorporaties. 
Aan overige geïnteresseerden vragen wij een financiële bijdrage van € 100,-.

Aanmelden kan tot en met 15 juni via deze aanmeldlink. Op het aanmeldformulier leest u de voorwaarden voor deelname aan dit evenement.

 

Wij kijken uit naar uw komst!

Lees ook onze andere berichten