Woningsector moet energietransitie versnellen. Maar hoe?

Geplaatst op 23-06-2022 door Stichting Warmtenetwerk

Ernst Japikse, voorzitter van Stichting Warmtenetwerk opende de kennissessie van woensdag 22 juni jl. door zijn mouwen letterlijk op te stropen, omdat we met elkaar aan het werk moeten. We moeten de energietransitie versnellen, maar hoe dan? Daarover vertelden de gastsprekers de bijna 60 aanwezige deelnemers. 

 

Aanleiding kennisevent
Afgelopen maanden is mede door de stijging van de gastarieven en alle negatieve berichtgeving hieromtrent het imago van de aanleg van duurzame warmtenetten onder druk komen te staan. Die tendens willen we doorbreken. Met (o.a.) het kennisevent van 22 juni jl. willen we als Stichting Warmtenetwerk een positieve swing geven aan de discussie rondom de aanleg van warmtenetten en de voortgang van de energietransitie.

 

Het kennisevent werd goed bezocht door deelnemers die zich bezighouden met de aanleg van collectieve warmte, woningcorporaties en gemeenten. 

 

Sprekers deze middag waren Dorris Derksen van Aedes, Arno van Gestel van Stadsverwarming Purmerend, Petra de Groene van de Gemeente Rotterdam, Peter van Vugt van RVO en  van Atriensis. De sprekers presenteerden hun ervaringen en inzichten over hoe zij de energietransitie willen versnellen. De ervaringen vanuit gemeenten (gemeente Amsterdam en Rotterdam) gaven goede inzichten en handvatten die andere initiatiefnemers op weg helpen. Ook de startmotor template op wijkgerichte aanpak en de lessons learned tot nu toe leverden nuttige kennis en informatie op.

 

14 kansen voor kostenreductie
Op het kennisevent van Stichting Warmtenetwerk is ook het Ambitiedocument voor Haalbare Warmtenetten gelanceerd, door Frank Hoogstraten van Atriensis. De aanleiding is dat aansluitkosten voor woningen op duurzame warmtenetten nog te vaak een breekpunt zijn bij het inwisselen van gas voor duurzame warmte. Er wordt vaak gewacht op nieuwe subsidies of betere wet- en regelgeving. Maar ook zonder nieuwe spelregels kunnen de aansluitkosten fors omlaag. Daarom hebben Ennatuurlijk, Vattenfall, Fakton Energy, VBTM Advocaten en Atriensis de handen ineengeslagen om de integrale kosten van warmtenetten fors te verlagen. Lees hierover ons artikel van 22 juni jl.

 

De middag werd afgesloten met een paneldiscussie en een vragenvuur vanuit de zaal. Het was boeiend om te zien dat er zoveel interactie met de sprekers was. Duidelijk was, dat er zog veel vraagstukken zijn die niet zomaar beantwoord kunnen worden en vooral dat er nog veel werk aan de winkel is.

 

Samenwerking en burgerparticipatie
Het credo van de middag luidde: Werk samen, zoek elkaar op en deel ervaringen. Grote gemeenten: help de kleine woningcorporaties, deel ervaringen en kennis met elkaar en vice versa. De participatie van de burger en het maatschappelijk draagvlak zijn hierin ook key! Vorig jaar organiseerde Stichting Warmtenetwerk al een webinar hierover. Daar spraken o.a. de gemeente Purmerend en Stadverwarming Purmerend over dit onderwerp.

Wilt u dit webinar nog eens terugkijken? Ga dan naar dit artikel op onze website of direct naar het filmpje.

 

Wij kijken terug op een geslaagd evenement met interessante presentaties van de sprekers. Wilt u de presentaties (terug)lezen? Klik dan hier.

 

Tot slot: Graag verwelkomen wij u op ons volgende evenement in september. Binnenkort informeren wij u over de evenementen in het najaar. Houd daarom onze evenementenagenda in de gaten!

 

Lees ook onze andere berichten