Amsterdam wil publiek warmtenetwerk

Geplaatst op 26-09-2023 door Stichting Warmtenetwerk

De gemeente Amsterdam gaat zelf een publiek warmtenetwerkbedrijf oprichten om nieuwe warmtenetten aan te leggen. Dat staat in de nieuwe klimaatagenda die Wethouder Zita Pels (Duurzaamheid) 26 september 2023 presenteerde. Hierin staat dat duurzaamheid centraal komt te staan in alle plannen van de gemeente.

 

De klimaatagenda is volgens de gemeente Amsterdam nodig om de stad voor te bereiden op de toekomst. In het Amsterdam Actieplan Klimaat staat onder meer beschreven dat voor alle besluitvorming geldt ‘Duurzaam, tenzij’. Dat houdt in dat alle projecten duurzaam uitgevoerd moeten worden tenzij daar om een zwaarwegende reden niet aan kan worden voldaan. Een van de andere actiepunten is de oprichting van een publiek warmtenetwerk:  “We bereiden een publiek warmtenetwerk voor Amsterdam voor, waarbij betaalbaarheid van de energierekening van bewoners voorop staat.”

 

Strategie nog uitwerken
Amsterdam bereidt de stap naar een publiek warmtenetwerkbedrijf voor en sorteert daarmee voor op de aangekondigde Wet collectieve warmte. De strategie en het proces moeten in 2024 verder uitgewerkt worden. Daarnaast wordt de aanpak voor het aardgasvrij maken van de stad verbreed. De gemeente zet in op warmtesystemen die functioneren op basis van duurzame, toekomstbestendige warmtebronnen zoals warmte uit een datacenter, het riool of het IJ.

 

Bewonersinitiatieven
De gemeente Amsterdam wil bewonersinitiatieven faciliteren die een versnelling van de energietransitie als doel hebben. Zo zijn er in Amsterdam verschillende initiatieven om een eigen warmtebedrijf op te richten om zo meer zeggenschap te hebben over de toekomstige warmtevoorziening. Een van deze initiatieven is de energiecoöperatie KetelhuisWG, waarover Stichting Warmtenetwerk eerder een artikel schreef.

Auteur:
Stichting Warmtenetwerk

Lees ook onze andere berichten