EBN en Shell treden toe tot aardwarmteproject Leeuwarden

Geplaatst op 08-01-2020 door Stichting Warmtenetwerk

Energie Beheer Nederland (EBN) en Shell treden toe tot het consortium Warmte van Leeuwarden om het bestaande aardwarmteproject in Leeuwarden verder te helpen realiseren. Het project zal een belangrijke bijdrage leveren aan de verduurzaming van de warmtevraag van Leeuwarden.

 

ECW heeft als oorspronkelijke operator besloten zich volledig te concentreren op de energie- en watertoepassingen op Agriport en in Andijk. Shell Geothermie zal de rol van ECW binnen het consortium overnemen. EBN zet haar kennis en expertise van de ondergrond in en is in die hoedanigheid als niet-uitvoerende partner betrokken. Het benodigde warmtenet wordt ontwikkeld door Ennatuurlijk. Zo zal het consortium bestaan uit de partners EBN, Ennatuurlijk, Shell en initiator Bouwgroep Dijkstra Draisma.

 

Belangrijke bijdrage aan klimaatambities
Aardwarmte is een veelbelovende duurzame energiebron en kan een belangrijke bijdrage leveren aan de duurzame warmtevoorziening in Nederland. Zo is de schatting dat aardwarmte in 2050 voor een kwart kan voorzien in de warmtevraag voor huizen, gebouwen, tuinbouw en de lichte industrie in Nederland. Eén aardwarmtebron kan 6.000 woningen van warmte voorzien. Samenwerkingen zoals Warmte van Leeuwarden zijn van groot belang om de klimaatambities in het Nederlandse klimaatakkoord waar te maken. Als staatsdeelneming voert EBN gedeeltes van het klimaat- en energiebeleid uit van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat. EBN vervult een sleutelrol bij het verbinden van private en publieke partijen in de energiesector en heeft de ambitie om daarmee de energietransitie te versnellen.

 

Verduurzaming van warmtevoorziening
Shell ziet in Nederland goede kansen voor het inzetten van aardwarmte voor de verduurzaming van de warmtevoorziening. Shell Geothermie heeft kennis en expertise van de ondergrond, de winning van energie en het realiseren van grote projecten. Met aardwarmteprojecten zoals in Leeuwarden wil Shell een bijdrage leveren aan de Nederlandse energietransitie.

Lees ook onze andere berichten