Innovatie bij uitrol nieuwe warmtenetten belangrijk

Geplaatst op 16-09-2021 door Stichting Warmtenetwerk

Innovatie is een belangrijk onderwerp bij de uitrol van nieuwe warmtenetten in Nederland. Binnen de sector is veel aandacht voor onderzoek naar nieuwe bronnen, zoals aquathermie, en het slimmer maken van de infrastructuur zoals dat bijvoorbeeld in vijfdegeneratienetten gebeurt. Daarnaast vindt er innovatie plaats op het gebied van lagetemperatuurnetten. Het Warmtenet Trendrapport 2021 besteedt een hoofdstuk aan deze innovaties rond warmtenetten.

 

De Nederlands overheid wil voor 2030 nog ruim 800.000 nieuwe woningen bouwen. Die mogen vanwege nieuwe regelgeving niet meer op het aardgas aangesloten worden. Naast de all-electric-mogelijkheden die er zijn, worden veel woningen in de komende jaren op warmtenetten aangesloten. Naast de traditionele warmtenetten komen daar steeds meer zeer lagetemperatuurnetten (ZLT) bij. Deze vragen om innovaties binnen de warmtesector. Bij een ZLT-net is bijvoorbeeld zowel voor verwarming als voor warmtapwaterbereiding een extra combiwaterpomp nodig.

 

Aquathermie
Een andere innovatieve ontwikkeling in de warmtesector is aquathermie. Hierbij wordt warmte gewonnen uit oppervlaktewater. Dat lijkt een goede optie te zijn voor het waterrijke Nederland. En het wordt op sommige plekken in Nederland al succesvol toegepast. Aquathermie wordt zonder subsidie rendabel gebruikt in de woningbouw, vaak in combinatie met wko blijkt uit het artikel Potentie aquathermie groot en kan zonder subsidie. Er wordt onder meer door het Netwerk Aquathermie veel onderzoek gedaan naar mogelijke toepassingen van aquathermie en de gevolgen daarvan. Zo wordt bekeken wat de ecologische gevolgen zijn van warmtewinning uit oppervlaktewater. Daarover gaat het artikel Onderzoek ecologische effecten aquathermie.

 

Vijfdegeneratiewarmtenetten
Het slimmer maken van warmtenetten heeft de aandacht in de warmtesector. Hierover is meer te lezen in het artikel Vijfdegeneratiewarmtenetten in opkomst. Mijnwater Energie is een bedrijf dat al jaren werkt met vijfdegeneratiewarmtenetten. Dit zijn open warmtenetten waarop meerdere bronnen ingevoed kunnen worden en waar energie – warmte en koude – uitgewisseld kan worden tussen de verschillende aangesloten gebouwen. Dit heeft grote voordelen. Een supermarkt heeft bijvoorbeeld altijd koeling nodig terwijl de woningen in een wijk verderop warmte vragen. Deze energie kan uitgewisseld worden. Mijnwater Energie leverde aanvankelijk warmte en koude uit de mijngangen in Heerlen, maar is inmiddels een bronafhankelijk netwerk geworden, zoals te lezen is in het artikel Brononafhankelijk warmtenet in Brunssum-Noord.

 

Meer informatie:
In het Warmtenet Trendrapport 2021 vindt u veel informatie over innovatie bij warmtenetten. Kraakheldere infographics laten u zien wat de mogelijkheden zijn van ZLT-warmtenetten. En er is veel aandacht voor aquathermie en vijfdegeneratienetten in het rapport.

Heeft u het rapport nog niet gelezen? Dan kan dat alsnog!

  • Het Nationaal Warmtenet Trendrapport 2021 is hier gratis digitaal te downloaden. Tegen een vergoeding van € 75,- is een hard copy exemplaar beschikbaar. Deze kunt u opvragen bij ons secretariaat (secretariaat@warmtenetwerk.nl) o.v.v. Hardcopy Nationaal Warmtenet Trendrapport 2021.

  • Download hier het volledige persbericht over het Nationaal Warmtenet Trendrapport.

  • Neem voor meer informatie, meer beeldmateriaal en interviewverzoeken contact op met Jacqueline Hoogervorst van Stichting Warmtenetwerk. Zij is bereikbaar via j.hoogervorst@warmtenetwerk.nl of 06 – 48 77 16 17.

Lees ook onze andere berichten