Kamer stemt in met nieuw vergunningenstelsel geothermie

Geplaatst op 23-02-2022 door Stichting Warmtenetwerk
Geothermie installatie - Stichting Warmtenetwerk

Op 22 februari is de Mijnbouwwet met een meerderheid van stemmen aangenomen. Ook de voor de geothermiesector belangrijke amendementen over de toewijzing zoekgebied, evaluatie van de Wet binnen 3 jaar en het overgangsrecht voor houders van een opsporingsvergunning zijn aangenomen.

 

Daarbij zijn de moties voor een oplossing voor aardwarmteprojecten die in de knel dreigen te komen door de huidige maximale SDE++-realisatietermijn aangenomen. Tevens zijn de moties voor het ondersteunen van de geothermiesector bij het ontwikkelen van industriestandaarden, convenanten en procesafspraken aangenomen. Dit is een positieve ontwikkeling die de geothermiesector helpt goed van de grond te komen, om de essentiële bijdrage aan de energietransitie te kunnen leveren..


De exacte stemmingsuitslag is hier te vinden.

 

De Wet wordt nog behandeld in de Eerste Kamer. De Mijnbouwregeling wordt de komende periode verder uitgewerkt. Met deze processen nog te gaan, verwachten we dat de inwerkingtreding van de Wet niet in juli zal zijn. Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat informeert Geothermie Nederland op een later moment over de inwerkingtredingsdatum.

 

Lees ook het bericht Kamerdebat Mijnbouwwet goed verlopen

 

Aardwarmte
Wilt u meer weten over geothermie? Kijk dan op de website allesoveraardwarmte.nl. Geothermie Nederland is initiatiefnemer en beheerder van allesoveraardwarmte.nl. Deze website is ontwikkeld samen met de partners van het Masterplan aardwarmte: Geothermie Nederland (destijds Platform Geothermie en DAGO) EBN, en Stichting Warmtenetwerk.

Lees ook onze andere berichten