Kennissessie Twinleidingen op 10 november 2022

Geplaatst op 14-09-2022 door Stichting Warmtenetwerk

De Programmaraad Techniek van Stichting Warmtenetwerk organiseert op 10 november a.s. een kennissessie voor technisch specialisten. Wij willen graag actief met u brainstormen over de toepassing van Twinleidingen en het gebruik ervan binnen de warmtebranche verder uitdiepen. De beoogde output is een gedegen en technisch inhoudelijke factsheet, dat dient als kennisdocument en naslagwerk voor de branche.  

 

Vraagstuk
Tijdens de kennissessie willen we ook graag ingaan op het vraagstuk, waarom er in Nederland zo weinig Twinleidingen worden toegepast terwijl dit in omringende landen veel meer gebeurt. Het is efficiënter en goedkoper dus waarom wordt het in Nederland dan niet op grote schaal toegepast? En wat kunnen wij samen doen om de mogelijkheden van het gebruiken van Twinleidingen goed voor het voetlicht te brengen?

 

Doel
Met deze kennissessie hebben wij het volgende doel voor ogen:

  • Kennis delen en verspreiden

  • Aangeven en onderbouwen van de mogelijkheden

  • Inhoudelijke factsheet/technisch naslagwerk als output

  • De output van deze kennissessie wordt met branchegenoten gedeeld

 

Doelgroep 
Wij richten ons met de brainstorm en de kennissessie op technische specialisten van:

  • Aannemers

  • Adviesbureaus

  • Opdrachtgevers

  • Leveranciers

 

Datum en tijdstip
10 november 2022 van 13.30 tot 17.30 uur

 

Locatie
Deze kennissessie wordt gehouden bij Van der Valk in Tiel, Laan van Westroijen 10.

 

Deelname en aanmelden
Als deelnemer aan de kennissessie wordt van u verwacht hier een actieve bijdrage aan te leveren. Wij zoeken specialisten die inhoudelijk kunnen meedenken over bovengenoemd onderwerp en vakgebied. De resultaten van de kennissessie maken wij op onze website en mediakanalen bekend zodat alle geïnteresseerden van de gezamenlijke kennis en uitkomsten kunnen profiteren.  

 

Heeft u interesse om mee te doen met deze kennissessie? Meld u dan aan via dit aanmeldformulier.

 

Over de Programmaraad Techniek
Inmiddels bestaan de drie Programmaraden van Stichting Warmtenetwerk, waaronder de Programmaraad Techniek, alweer twee jaar. In deze twee jaar hebben er meerdere (online) evenementen plaatsgevonden. 

 

Thermisch Voorspannen
Daarnaast is de programmaraad Techniek in de afrondende fase van het kennisdocument Thermisch Voorspannen. Na de zomer publiceren wij de output van de online kennissessies in de vorm van een interessante reader en inspiratieplaat. Houd onze website daarom goed in de gaten! 

 

De laatste meter
Verder kunnen we mededelen dat we bezig zijn met een interessant topic: ‘De laatste meter’. Wat gebeurt er met de laatste meter van het aanleggen van een warmtenet? Wie is waarvoor verantwoordelijk en hoe creëren we deze meter meer synergie? Stichting Warmtenetwerk is voornemens hierover samen met alle partners van het Nationaal Warmtenet Trendrapport 2021 een kennissessie te organiseren. Hiermee beogen wij een overzicht en een keuzematrix af te geven aan de markt, zodat men zich een betere voorstelling kan maken van de mogelijkheden om bestaande bouw (grondgebonden woningen en hoogbouw) aan te sluiten op een warmtenet. Dit kan bijdragen aan de versnelling van de transitie van de gebouwde omgeving naar warmtenetten.

 

Twinleidingen
Naast de onderwerpen Thermisch Voorspannen en De laatste meter wenst de programmaraad nu het volgende onderwerp op te pakken: Twinleidingen. Wij vragen wederom ook uw kennis en know how in te brengen en met ons te brainstormen in een interactieve en vooral technische kennissessie.

 

Leden Programmaraad Techniek
De Programmaraad Techniek bestaat uit de volgende deelnemers:

 

Lees ook onze andere berichten