Netwerkbedrijven vertegenwoordigd in bestuur Stichting Warmtenetwerk

Geplaatst op 31-03-2021 door Stichting Warmtenetwerk

Met de benoeming van Detlef Meijer tot bestuurslid van Stichting Warmtenet zijn nu ook de publieke netwerkbedrijven vertegenwoordigd in het bestuur, met als doel de samenwerking tussen de verschillende partijen in de warmteketen verder te versterken

 

“Een wethouder van een grote stad zei laatst: de energietransitie is een enorme uitdaging, maar de warmtetransitie is de échte kluif”. Dat snap ik – en daarom is het werk van Stichting Warmtenetwerk zo belangrijk. Als platform van de gehele warmtesector vergroten we de actuele kennis over oplossingen voor de warmtetransitie”, zegt Detlef Meijer, manager business development van infraspecialist Firan en per 1 april 2021 bestuurslid van Stichting Warmtenetwerk.

“Ik ben erg blij met het toetreden van Detlef tot het bestuur. Stichting Warmtenetwerk is gebaat bij een brede vertegenwoordiging van de warmtesector en dus is het logisch dat ook de publieke netwerkbedrijven vertegenwoordigd worden in het bestuur”, aldus bestuursvoorzitter Ernst Japikse.

 

Kennisontwikkeling
Firan is sinds 2013 lid van Stichting Warmtenetwerk en deelt er expertise over publieke warmtenetten met onafhankelijk netbeheer, best practices voor duurzame en aardgasvrije warmte-oplossingen, en ervaringen met vernieuwende concepten zoals modulaire warmtesystemen. Als bestuurslid wil Meijer zich verder inzetten voor de kennisontwikkeling over slimme energie-infrastructuren voor de duurzame wereld van morgen. “Een belangrijk issue vind ik de standaardisering in de warmtesector, die kan bijdragen aan een versnelling van de warmtetransitie. Er is nog zoveel te winnen met technische standaardisering, maar ook met meer eenduidige richtlijnen voor onder andere de governance, contractering en tariefstelling van warmtenetten.”

 

Overtuigen
Meijer vraagt als bestuurslid van Stichting Warmtenetwerk ook aandacht voor de perceptie van aardgasvrije warmtevoorzieningen zoals warmtenetten. “Het imago van warmtenetten is essentieel om te zorgen voor maatschappelijk draagvlak voor aardgasvrije concepten. Allerlei vernieuwende initiatieven laten zien dat warmtenetten met open infrastructuren flexibel en toekomstbestendig zijn. Dat kunnen we als Stichting Warmtenetwerk heel overtuigend over de bühne brengen.”

“Stichting Warmtenetwerk is een multidisciplinair platform dat de gehele warmtesector vertegenwoordigt. Daarmee is het een uniek forum om kennis te ontwikkelen en te delen – en daarmee een impuls te geven aan een duurzame, betrouwbare en betaalbare warmtevoorziening voor Nederland”, zegt Meijer over het belang van Stichting Warmtenetwerk. “Het netwerk zorgt ook op een laagdrempelige manier voor verbinding en samenwerking tussen de diverse professionals die betrokken zijn bij de warmtetransitie. Dat hebben we keihard nodig gezien de opgaven waar we voor staan.”

 

Versnellen

“Ik kijk ernaar uit om samen met de bestuursleden, de programmaraden, de leden en de partners van Stichting Warmtenetwerk de zeer uitdagende en complexe warmtetransitie te versnellen”, blikt Meijer vooruit. “Door er samen de schouders onder te zetten, brengen we de duurzame warmte van de toekomst dichterbij.”

Auteur:
Stichting Warmtenetwerk

Lees ook onze andere berichten