Realisatie warmtenet met aardwarmte in Maasdijk komt dichterbij

Geplaatst op 25-10-2021 door Stichting Warmtenetwerk

De realisatie van het aardwarmteproject in Maasdijk komt dichterbij. Er is een akkoord bereikt met de aandeelhouders HVC en Capturam over het verstrekken van het eigen vermogen voor drie doubletten en de aanleg van het warmtenet.  De eerste contracten met aannemers voor het realiseren van de aardwarmtebron zijn nu getekend. Daarnaast hebben de leden van de warmtecoöperatie Kralingerpolder zich ook aangesloten bij de coöperatie Maasdijk. 

De werkzaamheden ter voorbereiding van de realisatie van de aardwarmtelocatie in Maasdijk, starten naar verwachting in het vierde kwartaal van 2021. In 2018 hebben de glastuinbouwondernemers in het gebied zich verenigd en gecommitteerd aan de ontwikkeling van Aardwarmte Maasdijk. De oppervlakte van de leden van de warmtecoöperatie bedraagt 200 hectare. Naast de kwekers in Maasdijk, sluiten ook telers uit De Lier zich aan die eerder verenigd waren in de coöperatie Kralingerpolder.

Voor de aansluiting op het warmtenet betalen de telers jaarlijks een vast bedrag op basis van een kostprijsplusmodel waarbij aandeelhouders en afnemers gelijk delen in de verbetering van de businesscase. De warmte nemen zij af tegen werkelijke kosten, waarbij zij profiteren van eventuele meevallers. Wat zij niet gebruiken kunnen ze onderling verhandelen; zo kunnen ze de kosten laag houden en de warmtebron optimaal benutten.

Er zijn voldoende contracten gesloten voor de basis van het project. Een vervolgstap is het sluiten van contracten in het gebied Kralingerpolder. De verdere ontwikkeling van het project, van geologie tot aan het ontwerp van de putten en de route van het warmtenet zijn in een dermate stadium dat de aandeelhouders besloten hebben om, als de vergunning er is, te starten met de realisatie.

Aardwarmte Maasdijk heeft als doel 3 aardwarmtedoubletten achter elkaar te realiseren. Daarbij bevinden de putten zich bovengronds enkele meters naast elkaar en worden ze schuin geboord waardoor er op diepte een grote afstand is tussen de putten. Geologisch onderzoek toonde eerder aan dat de ondergrond geschikt is voor de winning van aardwarmte.

 

Bron en foto: Aardwarmte Maasdijk

 

Lees ook onze andere berichten