Startmotorkader 1 jaar onderweg

Geplaatst op 11-05-2021 door Stichting Warmtenetwerk

Het Startmotorkader is nu een jaar oud. In dit akkoord hebben warmtebedrijven en woningcorporaties de handen ineengeslagen om woningen versneld aan te sluiten op een warmtenet. De kern is dat huurders van het aardgas af gaan en gemiddeld niet meer hoeven betalen. De afspraak is dat corporaties en warmtebedrijven 100.000 huurwoningen versneld verduurzamen voor 2022. Dat is te lezen in het Warmtenet Trendrapport 2021.

 

In 2050 moeten alle Nederlandse gebouwen en woningen van het aardgas af zijn. Om dit te bewerkstelligen is in het Klimaatakkoord afgesproken om al voor 2030 de eerste 1,5 miljoen woningen te verduurzamen. Omdat woningcorporaties met 2,2 miljoen woningen de grootste woningeigenaren van Nederland zijn, kunnen zij als startmotor fungeren voor het aardgasvrij maken van alle Nederlandse woningen. Dit is afgesproken in het Startmotorkader en wordt ondersteund via de Stimuleringsregeling Aardgasvrije Huurwoningen (SAH) met 200 miljoen euro. Deze regeling is op 1 mei 2020 van start gegaan en wordt door veel woningcorporaties en warmtebedrijven als succesvol ervaren.

 

Afspraak
Het Startmotorkader is een afspraak tussen 36 woningcorporaties onder de koepel van Aedes en vijf warmtebedrijven: Eneco, Vattenfall, Ennatuurlijk, Stadsverwarming Purmerend en HVC. De insteek van dit in april 2020 gesloten akkoord is om versneld 100.000 woningen van het aardgas af te halen. De bedoeling is dat dit woonlastenneutraal gebeurt, zodat de gemiddelde huurder niet meer gaat betalen. Het Startmotorkader richt zich vooral op corporatiewoningen in stedelijke gebieden die dicht bij bestaande warmtenetten staan, zodat ze makkelijker aangesloten kunnen worden en de kosten beperkt blijven.

 

Op koers
Jeroen Peper, algemeen directeur van koepelorganisatie Aedes, werd in een interview met Stichting Warmtenetwerk recentelijk gevraagd naar de doelstelling uit het Startmotorkader. Hij benadrukt dat de doelstelling ambitieus is, maar dat woningcorporaties en warmtebedrijven op koers liggen. “Er zit veel in de pijplijn, zeker op contractueel niveau. De afgelopen jaren hadden we vooral nodig om te zaaien, de afspraken komen concreet op papier en daarna kunnen we gaan oogsten.”

 

Kern van het akkoord
De kern van het Startmotorkader laat zich samenvatten in drie belangrijke deelafspraken die ook zijn beschreven in het Warmtenet Trendrapport 2021:

 

  1. Huurders betalen niet meer dan voor hun gasrekening (NMDA-principe)
    Om het aantrekkelijker te maken om over te stappen naar een collectiefwarmtesysteem zijn er afspraken gemaakt met als uitgangspunt woonlastenneutraliteit. Hierbij gaat de gemiddelde huurder niet meer betalen dan zij voor hun gasrekening doen; het Niet-Meer-Dan-Anders-principe (NMDA-principe). Overige kosten komen ter rekening van de corporatie of verhuurder en worden op lokaal niveau onderhandeld tussen het warmtebedrijf en de verhuurder.

  1. Inzicht in de kosten door een transparante business case.
    Per project zullen corporaties en warmtebedrijven afspraken maken over de aansluitbijdrage in relatie tot de projectrisico’s. Hiervoor is een handige template beschikbaar; een gestandaardiseerd model voor de businesscase. Hierin worden de kosten en baten van de businesscase inzichtelijk gemaakt en gekeken welke maatregelen de Bijdrage Aansluitkosten (BAK) kunnen verlagen. Hiermee wordt transparant of er een goede balans is tussen een eerlijke prijs, investeringszekerheid en redelijk rendement. De template is te vinden via het Expertise Centrum Warmte (ECW).

  1. Aansluiting op de wijkgerichte aanpak
    Warmtebedrijven zullen het aanbod dat woningcorporaties krijgen, onder gelijke omstandigheden (woningtype en aansluiting) ook aan particuliere eigenaren aanbieden in hetzelfde gebied van het project. Om maximale synergie te krijgen zullen betrokken woningcorporaties en warmtebedrijven vroeg in het proces hun plannen afstemmen met de gemeente.

 

Meer informatie:

Ga naar de volledige tekst van het Startmotorkader.

Ga naar het Warmtenet Trendrapport 2021.

Auteur:
Joop van Vlerken

Lees ook onze andere berichten