Wat heb ik als bedrijf aan collectieve warmte?

Geplaatst op 10-02-2022 door Stichting Warmtenetwerk

Wat kunnen bedrijven samen doen in het kader van energiebesparing, duurzame energie en hernieuwbare warmte? Het ministerie van EZK organiseerde eind januari diverse online kennissessies, gericht op bedrijven, waarin veel nuttige en praktische informatie werd geboden. Tijdens één van deze sessies werd dieper ingegaan op de mogelijkheden van collectieve warmtesystemen voor bedrijven.

 

Anne Marie van Osch, bestuurslid van Stichting Warmtenetwerk en werkzaam bij gemeente Almere, gaf in een glasheldere presentatie haar visie op collectieve warmte. Als gemeenteambtenaar houdt Anne Marie zich dagelijks bezig met verduurzaming van de gebouwde omgeving en warmtenetten in Almere. Daarbij adviseert zij de gemeente en bedrijven, bijvoorbeeld over wanneer een collectief warmtenet interessant kan zijn en met welke randvoorwaarden er rekening gehouden moet worden. Een belangrijk aspect daarbij is welk effect een collectief systeem heeft voor bewoners, bedrijven en de omgeving.

 

Warmtevraag en businesscase
Zo is het voor bedrijven, die overwegen van het aardgas af te gaan, verstandig om eerst goed in kaart te brengen welke warmtevraag ze überhaupt hebben. Heeft een bedrijf voor hun bedrijfsprocessen hoge temperatuur warmte nodig of niet? Ontstaat er wellicht al restwarmte uit de bedrijfsprocessen, die kan worden hergebruikt? Ten tweede is het verstandig om de Transitievisie Warmte van de gemeente erop na te slaan om te kijken wat de plannen zijn in de buurt. Wanneer een bedrijventerrein bijvoorbeeld in de buurt van een woonwijk ligt, is het wellicht mogelijk om mee te liften op de plannen die er al zijn voor collectieve warmte in de wijk, om tot een gunstige business case te komen.

 

Klein collectief warmtenet interessant
Tijdens de presentatie geeft Anne Marie nog een aantal andere praktische tips. Zo loont het om te gaan praten met de lokale bedrijfsvereniging of andere bedrijven die op het bedrijventerrein zijn gevestigd. Er zijn volop mogelijkheden om samen een klein, collectief warmtenet te ontwikkelen waarbij efficiënt gebruik kan worden gemaakt van elkaars pieken en dalen in de warmtevraag en waarbij vrijgekomen warmte en koude kunnen worden opgeslagen in een gezamenlijke warmte-koudeopslag (WKO), zodat deze later weer gebruikt kan worden om de gebouwen te verwarmen of te koelen. Door samen te werken ontstaan er veel nieuwe mogelijkheden waardoor individuele bedrijven uiteindelijk allemaal minder geld hoeven uit te geven.

 

Toekomstbestendig en slim koppelen
Er zijn verschillende duurzame bronnen die gebruikt kunnen worden voor het invoeden van kleinere (en grotere) warmtenetten, zoals restwarmte, aquathermie voor met name lagere temperaturen en geothermie voor hoge temperaturen, in combinatie met een WKO. Door samen te werken in een collectief systeem is het mogelijk om slim te schakelen tussen verschillende technieken om warmte te winnen. Door de jaren heen zullen er steeds meer duurzame bronnen bijkomen. De kracht van een warmtenet is dat deze nieuwe technieken in de toekomst kunnen worden aangesloten op het reeds bestaande systeem, waardoor dit steeds duurzamer wordt.

 

Subsidies en aftrekposten voor investeringen
Een andere nuttige tip voor bedrijven is dat er veel mogelijkheden zijn voor subsidies via de RVO (Rijksdienst voor Ondernemend Nederland), waar veel bedrijven nog niet voldoende bij stilstaan. Daarnaast zijn er diverse aftrekposten voor bedrijven, voor investeringen.

 

Terugkijken
Naast Anne Marie van Osch waren er interessante bijdragen door Martijn Clarijs (TNO en WarmingUP) en Janine Verweij (Geothermie Nederland). Martijn ging dieper in op de Design Toolkit voor Toekomstbestendige Warmtenetten en Janine Verweij op de potentie van geothermie voor meerdere gebouwen en het verminderen van de afhankelijkheid van aardgas. Deze online sessie werd georganiseerd door EZK, in samenwerking met RVO, de NVDE en MKB Nederland.  

Wilt u de kennissessie terugzien? Bekijk het filmpje op het kanaal van EZK op Youtube. Anne Marie van Osch is vanaf 18:00 aan het woord.

 

Warmteprojectentool
Bekijk informatie over het Warmtenet Almere in de Warmteprojectentool via de landkaart. Of  lees erover de via de projectbeschrijving:  

https://warmtenetwerk.nl/warmteproject/warmtenet-almere/

 

 

Lees ook onze andere berichten